12.SINIF DİL VE ANLATIM I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI (YGS)

26.11.2015 tarihinde 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

AAAAAAA 1.Güllerin ağladığı bir saat vardır hani Büyür o saatte yalnızlığı bahçelerin Düşer korkusu kalbe yaklaşan gecelerin Bir dev uzatır gökten o çirkin ellerini Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz yumuşaması B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz benzeşmesi D) Ulama E) Ünlü türemesi 2.Yüzü benziyordu bahar ayına Kaşları can yakan aşkın yayına Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olay-larından hangileri vardır? A) Ünlü düşmesi - kaynaştırma ünsüzü B) Ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeşmesi C) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması D) Ünlü düşmesi - ünlü daralması E) Ünlü

12.SINIF DİL VE ANLATIM I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

25.11.2015 tarihinde 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

BBBBBBBB 1. Olay hikâyesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) Giriş, gelişme ve sonuç üzerine kurulur. B) Hikâye sona erdiğinde okurun merak duygusu da sona erer. C) Klasik vaka öyküsü olarak da adlandırılır. D) Olaylar belli bir mantık düzeni içinde işlenir E) Okurun yorumuna açık bir hikâye türüdür. 2. Aşağıdakilerden hangisi, coşku ve heyecanı dile getiren metinlerden biri değildir? A) Semai B) Gazel C) Mesnevi D) Kaside E) Koşma 3. Dünya edebiyatında hikâye üç ana kolda gelişmiştir: Olay hikâyesi, durum hikâyesi ve modern hikâye. Edebiyatımızda olay hikâyesinin öncüsü ----, durum hikâyesinin öncüleri ---- ve

12.SINIF DİL VE ANLATIM I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

25.11.2015 tarihinde 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Sanatsal metinler ve öğretici metinlerle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? A. Sanatsal metinlerde nesnel, öğretici metinlerde öznel bir dil hâkimdir. B. Öğretici metinlerde sözcüklerin temel ve yan anlamları, sanatsal metinlerde mecaz anlamları tercih edilir. C. Sanatsal metinler kurmaca bir gerçeği ele alırken öğretici metinler gerçek yaşamdan beslenir. D. Sanatsal metinlerde dil ağırlıkla şiirsel, öğretici metinlerde göndergesel işlevde kullanılır. E. Sanatsal metinlerde estetik haz önemliyken öğretici metinlerde okuyucuyu aydınlatmak önemlidir 2. Aşağıdakilerden hangisi, coşku ve heyecanı dile getiren metinlerden biri

12.SINIF DİL VE ANLATIM I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI

04.12.2013 tarihinde 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz? (2x10=20 P)- Sanat metinlerinde verilen mesajın doğruluğu kanıtlanamaz.                   (    )- Sanat metinlerinde kelimeler temel anlamları dikkate alınarak kullanılır. (    )- Sanat metinlerinde söz edilen dünya, kurmaca dünyanın kendisidir.         (    )- Orhan Veli Kanık, Beydaba’dan fabl tercümeleri

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1