12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

28.05.2015 tarihinde 12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıdaki cümlelerin yanına bilgiler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 10 p. ) a) ( ) Öykücülüğü kendine meslek edinen ilk yazarımız Ömer Seyfettin’dir. b) ( ) *Romanları etkilendikleri akıma göre (üslup bakımından) "romantik roman, "gerçekçi roman", "doğalcı roman", "estetik roman", "izlenimci roman", "dışavurumcu roman", "yeni roman" şeklinde sınıflandırabiliriz. c) ( ) Bir romanda anlatıcının bakış açısı olay örgüsü içinde değerlendirilir. ç) ( ) Romanlarda olay örgüsünden oluşan parçalar olay halkasını oluşturur. d) ( ) Edebiyatımızda realizmin etkisinde ve teknik yönden ilk başarılı roman örnekleri Cumhuriyet

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

28.05.2015 tarihinde 12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

11.05.2015 tarihinde 12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 3 Yorum Yapılmış.

1. Kelimeler kullanımlarına göre anlam kazanır; sözgelimi "klasik" sözcüğünü hem olumlu hem olumsuz anlamda kullanabiliriz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde klâsik sözcüğü olumsuz anlamıyla kullanılmıştır? A) O, klasik yazarların başında gelir. B) Bu incelemede klasik romanlara ağırlık vere¬ceğiz. C) Klasik eserler her çağda yaşarlığını korur. D) Yazınızda klasik benzetmelere yer vermişsiniz. E) Klasik edebiyat büyük ölçüde kurallara yaslanır. 2. "Bu iki ülke arasındaki ilişkiler bir süre sonra ger-ginliğe dönüştü." cümlesinde, "gerginlik" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümle es¬kisine göre karşıt bir anlam

12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

15.04.2015 tarihinde 12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

27.09.2011 tarihinde 12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. "ilköğretim, bozkır, incesu" sözcükleri aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşmuştur? A) Birinci sözcük öz anlamını yitirmiştir. B) ikinci sözcük öz anlamını yitirmiştir. C) Her iki sözcük de öz anlamını yetirmiştir. D) Belirtisiz ad takımının kaynaşmasıyla oluşmuştur. E) Sıfat tamlamasının kaynaşmasıyla oluşmuştur. 2. Yazarın, ana düşünceyi yazının başında, ortasında ya da sonunda verebileceği gibi, yazının tamamına da yayabilir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir? A) Özne - yüklem uyumsuzluğu B) Nesne eksikliği C) Yanlış sözcük kullanımı D) Tamlayan ekinin gereksiz kullanımı E) Çatı uyumsuzluğu

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1