11.Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Soru ve Cevapları

28.05.2015 tarihinde 11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

S.1Aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz. ESER ADI YAZARI ESERİN ÖZELLİĞİ Araba Sevdası …………………. …………………………… Tercüman-ı Ahval ………………. ………………………… Letâif-i Rivayat ………………… …………………………… Tercüme-i Telemak ……............... …………………............... Ceride-i Havadis …………………….. ………………….................. S.2. “Hürriyet Kasidesi” hangi yönüyle klasik kasideden ayrılır? Bunun Tanzimat şiiri ile ilişkisi nedir? S.3. Tanzimat edebiyatıyla Servet-i Fünun edebiyatının farklılıklarından beş maddesini yazınız. yazınız

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Soru ve Cevapları

28.05.2015 tarihinde 11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

a) Aşağıdaki eserleri yazıldığı döneme göre ikişerli eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden?      HAYRİYYE           HARNÂME            HÜSN Ü AŞK           SİHÂM-I KAZA           MİZANÜ’L  EVZÂN b) Aşağıdaki Divan Edebiyatı sanatçılarını yaşadığı döneme göre ikişerli eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden ? ŞEYHΠ          YUNUS EMRE           HOCA DEHHÂNΠ          KADI BURHANEDDİN           AHMEDİ  a) Aşağıdaki eserleri edebi türü bakımından ikişerli eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden? VANYA

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Soru ve Cevapları

02.06.2013 tarihinde 11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

01-  Aşağıdaki XI. ve XII. yüzyıl Türk edebiyatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?   A) Ortaya konan eserlerde yeni kabul edilen İslam dininin prensiplerini öğretme amacı taşınmıştır.B)  İslamî unsurlar barındıran ilk ürünler bu dönemde verilmiştir.C) Yeni kültür dairesinin etkisiyle bazı Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmaya başlanmıştır.D) Yazılan eserlerde yerleşik hayata ait bazı izler yansıtılmaya başlanmıştır.E) Şiirlerde ölçü olarak hece, nazım birimi olarak dörtlük kullanılmaya devam edilmiştir.02-  I. Kutadgu Bilig, didaktik bir eserdir ve eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır.    II.

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1