11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

05.01.2016 tarihinde 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

ZİYA Konusu bir paşanın oğlu ile bir cariyenin aşk macerası olan ----------—, o zamanlar artık kapanmak üzere olan bir devrin cariyeli, köleli büyük konak hayatının Türk romanındaki en başarılı örneğidir. Sırf cariye olduğu için konak sahibinin oğlu ile evlenemeyen Dilber’in hayatı anlatılır bu romanda. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıtlardan hangisi getirilmelidir?(LYS2012) A) Sergüzeşt B) Zehra C) İclâl D) Bir Hatıra E) Zavallı Kız Bir 18. yüzyıl düşünürü olan J.J. Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun, yaşadığımız şeylerin, aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

05.01.2016 tarihinde 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

PAŞA Onun için, edebiyat bir araçtır. Halkın kültürel düzeyini yükseltmek için, halkın anlayabileceği bir dille yazdıklarını biçimlendirir. Nitekim romanlarındaki öğreticiliğin özünde böyle bir kaygı vardır. Ayrıca romanlarında özellikle ahlak, toplumsal adalet kavramlarına ağırlık verir. 1-Bu parçada sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? (LYS 2011) A) Şinasi B) Ahmet Mithat Efendi C) Abdülhak Hamit Tarhan D) Muallim Naci E) Recaizade Mahmut Ekrem Romanlardaki hayalî tasvirler hep köksüz yalanlardır. İnceden inceye araştırıp soruşturmalı, tahlil etmeden hiçbir şey yazmamalı, hatta hayatta rastlanılan, az

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

05.01.2016 tarihinde 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

İBRAHİM 1- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem sanatçısı değildir? A) Samipaşasade Sezai B) Nabizade Nazım C) Recaizade Ekrem D) Ahmet Mithat E) Abdülhak Hamit Bu dönem sanatçılarının en önemli özelliklerin biri aynı zamanda devlet adamı olmalarıdır. Sadeleşmeyi savunan ama bunu uygulayamayan sanatçılar. Şiirlerini fikirleri yaymada bir araç olduğunu vurgulamışlardır. 2- Yukarıdaki özellikleri verilen sanatçılar aşağıdaki dönemlerden hangisinin temsilcileri olabilir? A) Servet — i Fünun B) Fecr — i Ati C) 1. Tanzimat D) Milli Edebiyat E) Cumhuriyet 3-“Arka arkaya yayımladığı ve hep ölüm teması etrafında toplanan bir

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

05.01.2016 tarihinde 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

ŞİNASİ 1-'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu B) Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı C) Romantizmden etkilendiği D) Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı E) Teknikçe kusursuz olduğu ----, Türk edebiyatında ---- tarzda yazılmış ---- tiyatrodur. Yapıtın ---- (1859) ve ---- (1860) yıllarda Türkiye’de Türkçe oyunlar oynanan tiyatro yoktu. 2-Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?(2006) A) Zavallı Çocuk – özgün – bir – beğenildiği – yayıldığı B) Afife Anjelik – yeni – son – bilinmediği –

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

16.04.2015 tarihinde 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları  YENİ 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları  YENİ 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

06.12.2012 tarihinde 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

SORULAR 1. Tanzimat romanı hakkında bilgi veriniz. (10) 2. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde ilkine göre nasıl farklılıklar ortaya çıkmıştır? (10) 3. Tanzimat dönemine ait telif, tercüme ve adapte olmak üzere 3 oyunu yazarlarıyla birlikte yazınız. (10) 4. Recaizade Mahmut Ekrem’in edebi kişiliği hakkında bilgi vererek 5 eserini türünü belirterek yazınız. (15) 5. a) “Şair Evlenmesi” oyununun konusunu yazınız. Modern tiyatro türlerinden hangisine örnektir? Bu piyesi etkileyen akım hakkında 5 madde halinde bilgi veriniz. (15) b) “BATAK ESE –Efendi biliyo musunuz ki ben bunun daha nelerini bilirüm…Ben bekçi olduğumdan içün geceleri mahallede

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12