11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları- Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu- Yıldırım Yayınları- sayfa148- 157

23.03.2014 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 1 Yorum Yapılmış.

1.“Edebiyatta millîlik”: kendi milli değerleri üzerine bir edebiyat oluşturma anlamına gelmektedir. Toplumun değer yargılarını ön plana çıkarmak,  geçmişten günümüze oluşturulmuş olan değerlerin yaşatılması, nesilden nesile aktarılması edebiyatta millilik kavramının içine girer.2. XIX_ XX yüzyılın başlarında yaşanılan sosyal ve siyasi sorunlar edebiyatımızı da etkilemiştir. Bu dönemde Osmanlı toplunu ciddi siyasi ve sosyal sorunlarla karşı karşıyadır. Bir taraftan savaşlar diğer taraftan kültür yozlaşması, toplumsal çöküntü, fikir çatışmaları toplumu derinden etkilemektedir. Osmanlının içine düştüğü bu durumdan kurtulmasının

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1