11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Milli Edebiyat Sayfa 150 Saf (Öz) Şiir

10.05.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Okuduğunuz şiirde ahenk hangi ögelerle, nasıl sağlanmıştır? Şiirde ahenk ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyonlarla ve ses tekrarları ile sağlanmıştır. Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış ve beyit nazım biriminden yararlanılmıştır. 2. Şiirin temasını bulunuz. Bu tema evrensel midir? Niçin? Tarih şuuru ve sevgisi. Tema evrenseldir. Her insan tarihine karşı bir sevgi besleyebilir. 3. Şiirde ritmin hangi ölçüyle sağlandığını belirtiniz. Bu ritmin özelliklerini belirleyiniz. Şiirde ritim aruz ölçüsüyle sağlanmıştır. Mef’u Lü / fa ila tü /me fa i lü/ fai lün _ _ . / _ . _ . / . _ . . / _._

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1