2015- 2016 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları- Lider Yayınları sayfa 3

07.09.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Metne göre Osmanlı İmparatorluğu’nun birlik ve bütünlüğü açısından tehdit niteliği taşıyan gelişmeler nelerdir? Rusya'nın güçlenmesi, Sırbistan ve Yunanistan'ın imparatorluktan kopması Mısır sorunu, yabansı siyasetlerin müdahalesi 2. “Yabancı siyasetler” ifadesi ile ne anlatılmak istenmiştir? Yabancı siyasetler, yenilik ve kalkınma hareketlerine hangi yollarla ve niçin karşı koymuşlardır? Osmanlı'nın gelişmesini istemeyen Batılı ülkeler, Osmanlı içindeki azınlıklar kastedilmiştir. Bunlar yenilik ve kalkınma hareketlerine harpler ve siyasi buhranlarla mâni olmaya çalıştılar ve devlete iç işlerini rahatça tanzim edebilmek için

11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Milli Edebiyat Sayfa 144 Ölçme ve Değerlendirme

14.04.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız. 1911-1923 yılları arasında şiir; ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından ……üç…gruba ayrılır. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Millî Edebiyat Döneminde Edebiyat–ı Cedide zevkini sürdüren sanatçılar da eserler vermeye devam etmişlerdir. ( D ) Mehmet Âkif Ersoy şiirlerinde daha çok soyut kavramlara yer vermiş, toplumsal değerler üzerinde durmamıştır. ( Y ) Millî edebiyatçı şairler hece vezni ile de şiirler yazmış fakat daha çok aruz veznini kullanmışlardır.( Y )

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1