10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Terkib-i bent ölçme değerlendirme soruları  Sayfa 139

02.03.2015 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

XV. yüzyıl divan edebiyatında gazel, kaside ve mesnevi nazım biçimlerinin üçünde de eser veren şairlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Şeyhî ­ Bağdatlı Rûhî ­ Necâtî B) Necâtî ­ Âşık Paşa ­ Şeyhî C) Şeyhî ­ Necâtî ­ İvaz Paşazâde Atâi D) Ahmet Paşa ­ Melihî ­ Nevîzâde Atâî E) Ahmedî ­ Necâtî ­ Şeyhî Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden biri değildir? A) Nazım biriminin beyit olması B) Aruz vezninin kullanılması C) Şiirlerin genellikle divanlarda toplanması

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1
  • Meta