10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları sayfa 135-142

28.03.2015 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Terkib-i bent Sayfa 135 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Terkib-i bent Sayfa 136-137 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Ölçme değerlendirme soruları Sayfa 138 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Ölçme değerlendirme soruları Sayfa 139 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Halk Şiiri– mani Sayfa 140 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Halk Şiiri–mani Sayfa 141 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları –

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Halk Şiiri–türkü Sayfa 142

08.03.2015 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 1 Yorum Yapılmış.

Halk Şiiri Anonim Halk Şiiri (Mâni, Türkü) Türkünün nakaratını gösteriniz. Nakaratın türküye hangi açıdan katkı sağladığını söyleyiniz. Rabb’im nasib eyle bize karayı Evvelden karayı sonra sılayı Şiirde ahengin sağlanmasında katkı sağlamıştır.   Türkünün ölçüsünü duraklarıyla birlikte gösteriniz. Rab b’im na sib ey le/  bi ze ka ra yı     6+5 = 11’li hece ölçüsü Ev vel den ka ra yı / son ra sı la yı        6+5 = 11’li hece ölçüsü   Murat Reis Türküsü’ne hâkim ruh hâlini söyleyiniz. Memleketinden uzakta olan bir insanın ruh halini yansıtıyor.

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1