10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

15.05.2015 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1) Oğuz Türklerinin sosyal hayatı ve komşuları ile olan ilişkilerini işleyen, 15. yüzyılda yazıya geçirilen ve destansı halk hikâyeciliğin ürünü olan eser, aşağıdakilerden hangisidir? A) Manas Destanı B)Battalname C) Kerem ile Aslı D) Oğuz KağanDestanı E) Dede Korkut Hikâyeleri 2) Hacı Bektaş Velî’nin tasavvufi konuları işleyen eseridir. Aslı Arapçadır. Biri nazım biri nesir olmak üzere iki çevirisi yapılmıştır. Eserde insan, onu oluşturan öğeler, Tanrı’ya erişme yolları üstünde durulur. Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantıku’t-Tayr B) Divan-ı Hikmet C) Su Kasidesi D)Mesnevi E) Makâlât

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

16.04.2015 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 1 Yorum Yapılmış.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

18.04.2014 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşık edebiyatında konusuna göre tabiat güzelliklerini anlatmak veya kadın gibi, sevilen varlıklar için söylenen şiirler …………….. ; savaşları, dövüşleri yiğitçe ve coşkulu anlatan şiirler …………….. diye adlandırılır.Boşluklara aşağıdaki hangi ifadeler getirilmelidir?A) Taşlama - AğıtB) Güzelleme - KoçaklamaC) Güzelleme - TaşlamaD) Koçaklama - GüzellemeE) Ağıt – Koçaklama             2.      Evleri var hâne hâne         Benleri var dâne dâne         Saramadan kâne

10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

18.04.2014 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1AA.        Osmanlı Devletinin Yükselme devrinde (Fatih dönemi)yaşamış  Divan şairlerinden 5 tanesini yazınız. (10p)·                            ·                            ·    ·                          

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

17.04.2012 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

01- I- Mesnevi, her beyti kendi arasında kafiyeli olan nazım biçimidir. II- Kaside, en az 33 en fazla 99 beyitten meydana gelir, bir kişiyi övmek için yazılır. III- Şarkı, İran edebiyatından bizim edebiyatımıza geçmiş bir nazım şeklidir. Numaralanmış cümlelerdeki bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 02- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sadece Halk edebiyatı nazım biçimleri verilmiştir? A) Semai – Koşma – Kaside – Şarkı – İlahi B) Destan – Şarkı – Türkü – Mani – Murabba C) Mani

10 Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

19.03.2012 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşık edebiyatında konusuna göre tabiat güzelliklerini anlatmak veya kadın gibi, sevilen varlıklar için söylenen şiirler …………….. ; savaşları, dövüşleri yiğitçe ve coşkulu anlatan şiirler …………….. diye adlandırılır. Boşluklara aşağıdaki hangi ifadeler getirilmelidir? A) Taşlama - Ağıt B) Güzelleme - Koçaklama C) Güzelleme - Taşlama D) Koçaklama - Güzelleme E) Ağıt – Koçaklama 2. Evleri var hâne hâne Benleri var dâne dâne Saramadan kâne kâne Görmedin mi ah civan Aliş’imi Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 8’li hece ölçüsüyle

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12