10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

21.03.2016 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

S.1) Aşağıda verilen konularına göre kaside çeşitlerini birer cümle ile açıklayınız. Tevhid: Naat: Hicviye: Mersiye: S.2 Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p) a) Nasreddin Hoca fıkralarında dil süslü ve ağırdır.             (   ) b) Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir.     (   ) c) Bir gazelin ilk beytine makta denir.                                      (   ) d) XIV. y.y. edebî eserleri daha çok tasavvuf ağırlıklıdır.     (   ) e) Divan şiirinde duygu, düşünce ve hayaller belirli imgelerle ifade edilmiştir( ) S.3)

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

16.04.2015 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları yeni 10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

06.03.2013 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1)Divan şiirin beş özelliğini yazınız.(10 puan) Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su Kim bu denlü dutuşan odlare kılmaz çare su Dest busi arzusuyla ger ölsem dostlar Kuze eylen toprağım sunun anunla yare su (2. ve 3. Soruları bu şiire göre yanıtlayınız.) 2) Bu şiirin kafiye şemasını ve redifini belirtin. İlk beyit kaside de ne ad verilir yazın.(10 puan) 3) Yukarıdaki kaside örneği konusuna göre ne ad alır? İlk beyiti günümüz Türkçesine çevirin.(10 puan)(eşk: gözyaşı, od: ateş, kim: “ki” bağlama edatı) 4)Mantıku’t-Tayr nasıl bir eserdir? Kısaca konusundan bahsedin.(10

10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

06.03.2013 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

SORULAR__ 1. Osmanlı Devletinin Yükselme devrinde (Fatih dönemi) yaşamış Divan şairlerinden 5 tanesini yazınız. (10p) • • • • • 2. Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız. (10p) • İnsan-ı kamil: • mürşit: • ıydiyye: • gazavatname: • tezkire:

10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

06.03.2013 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su Kim bu denlüdutuşan odlara kılmaz çâre su (Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere gözyaşımdan su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda vermez.) 2.Hâk-i pâyineyetem der ömrlerdir muttasıl Başını taşdan taşa urup gezer âvâre su (Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan taşa vurarak ömürler boyu başıboş gezer)

10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

06.03.2013 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Aşağıdaki soruları boşlukları doldurarak cevaplayınız. (Her cevap 2 puan) S.1 14.yüzyıl öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından……………ve …………..olmak üzere ikiye ayrılır. S.2 Mantıku’t-Tayr’ı…………………yazmıştır. S.3 Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme………… denir. S.4 Terkibibentte, bentleri birbirine bağlayan beyitlere ……………beyti denir. S.5 Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım biçimi …………dır. S.6 Bektâşî tarikatına bağlı olan şairlerin söylediği şiirlere ………….denir. S.7 Yiğitlik, savaş, kahramanlık konusunu işleyen koşma türüne ……………denir. S.8

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12