10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

04.01.2016 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Sözlü Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A) Şiirlerinde hece ölçüsü kullanılmıştır. B) Genellikle zengin uyak kullanılmıştır. C) Şiirlerin nazım birimi dörtlüktür. D) Şiirler bir ezgi eşliğinde söylenmiştir. E) Dönemin başlıca ürünleri, destan, sav, sagu ve koşuktur. 2- I .Yapıt Türk dilinin ilk büyük sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır. II. Yapıta o döneme ait Türk illeri haritası eklenmiştir. III.Yapıtta,Sözlü Türk Edebiyatı ‘ na ait bilgiler de vardır. IV.Yapıt,İslâm ahlâkını öğretmeye çalışan,didaktik bir nitelik taşır. V.Yapıtta 7500 Türkçe sözcüğün

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

16.04.2015 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları yeni 10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları yeni 10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları  

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

10.12.2012 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (20p) (...) Koşma ve gazele benzeyen lirik şiirlere Sözlü Edebiyat Döneminde verilen isim taşlamadır. (...) Cengiz Han Destanı, Kırgız Türklerine ait dünyanın en uzun destanıdır. (...) Şamanizm, yuğ, göktanrı, kımız, kopuz sözcükleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına özgüdür. (...) Gazel Sözlü Edebiyat Dönemine ait bir türdür. (...) Destan döneminde olağanüstü olaylar sıkça görülür ( )Göktürklerin alfabesi milli bir özellik gösterir ( )Mesnevi sözlü edebiyat dönemine ait bir türdür ( )Destan döneminde olağanüstü olaylar

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

06.12.2012 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. (I) Halk şiirinin en yaygın nazım biçimi koşmadır. (II) Koşmaların çoğu 11 'li ölçüyle söylenir. (III) Koşma, Divan edebiyatının "gazel'i gibi lirik konuları işler. (IV) Genellikle 3-6 dörtlükten meydana gelir. (V) En ünlü şairi Yunus Emre'dir. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde "koşma"ya ilişkin bir bilgi yanlışı vardır? A)l. B)ll. C. III. D) IV. E)V. 2. Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir. Beyitler halinde yazılır. Genellikle aşk ve kahramanlık konularını işler. Aruzun kısa ka­lıplarıyla yazılır. Divan edebiyatında bir bakı­ma bugünkü roman ve öykü türünün yerini tutmuştur. Bu parçada

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2. Yazılı Soruları

06.12.2012 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Sözlü edebiyat nazmı hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Nazım birimi beyittir. B. Serbest ölçü kullanılmıştır. C. Daha çok tam uyak ve redif kullanılmıştır. D. Şiirler, sözlü olarak söylenmiştir. E. Kullanılan dil, yabancı sözcüklerle örülüdür. 2. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir? A. İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan B. İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan C. Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname D. İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala E. Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

20.09.2011 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. (I) Halk şiirinin en yaygın nazım biçimi koşmadır. (II) Koşmaların çoğu 11 'li ölçüyle söylenir. (III) Koşma, Divan edebiyatının "gazel'i gibi lirik konuları işler. (IV) Genellikle 3-6 dörtlükten meydana gelir. (V) En ünlü şairi Yunus Emre'dir. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde "koşma"ya ilişkin bir bilgi yanlışı vardır? A)l. B)ll. C. III. D) IV. E)V. 2. Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir. Beyitler halinde yazılır. Genellikle aşk ve kahramanlık konularını işler. Aruzun kısa ka­lıplarıyla yazılır. Divan edebiyatında bir bakı­ma bugünkü roman ve öykü türünün yerini tutmuştur. Bu

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1