2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 30

12.10.2016 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

• İki grup oluşturulur. Grup sözcü le ri belirlenir. Birin ci grup bir düşünce yazısı, ikin ci grup da bir öykü örneği bularak sınıfa getirir ................................. • Hangi yazılarda ve konuşmalarda kişisel gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu araştırınız  Gezi yazıları, hikaye, roman... gibi yazılarda kişisel gözlemelre ihtiyaç duyulur. • Sınıfta bir grup oluşturulur. Gruptaki öğrenciler “Çevre ve İnsan” konusu üzerinde gazete, dergi, İnternet vb. kaynaklardan bilgi toplayıp sınıfa getirirler (11. etkinliğe yöneliktir.). ............................. • Bir hi kâ ye oku yu nuz ve okur ken kü çük not lar alı nız. Son ra da ay nı

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1