10 Edebiyat Kitabı Cevapları- Nova Yayınları- XV. ve XIX. yy Ortalarına Kadar Osmanlı Şiiri Divan Şiiri – sayfa 113- 116

29.01.2015 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBİYATI Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir: Divan Şiiri) SAYFA 113 Aşağıdaki üç şiiri okuyunuz. Bu şiirlerde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Gösteriniz. Gazelde ahengi sağlayan unsurlar ölçü aruz vezni, kafiye ve rediftir. “Yalnızlığa Dair” şirinde ölçü kullanılmamış. İkili dizelerde rediflerle ses uyumu sağlanmış. aa,bb,cc,dd, şeklinde bir kafiye sistemi kullanılmış. m, n, l harfleriyle aliterasyon yapılmış. a, ü sesleri ile asonans yapılarak ahenk sağlanmaya çalışılmış. “Unutulmuş Kızlar Balladı” 14’lü hece ölçüsüyle yazılmış, kafiye ve rediflerle

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1