10 Edebiyat kitabı Cevapları- Nova Yayınları- sayfa 191 Ölçme- Değerlendirme Soruları

07.05.2015 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri yazınız. • Divanü Lügâti’t-Türk, Araplara ..Türkçeyi.. öğretmek amacıyla yazılmıştır. • Divanü Lügâti’t-Türk, Türk edebiyatının ilk ...ansiklopedik sözlüğüdür. • Atebetü’l Hakayık …..Edip Ahmet Yükneki……. tarafından yazılmıştır. • ..Divan- Hikmet …..ilk Türk mutasavvıf şair Ahmet Yesevî tarafından kaleme alınmıştır. 2. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir? A) Türkü B) Nutuk C) Nefes D) Mâni E) Semai Bu soru yanlış hepsi halk edebiyatı nazım şekillerindendir.

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1