10 Edebiyat kitabı Cevapları- Nova Yayınları- sayfa 173 Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

29.04.2015 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Orta oyunu için “Karagöz’dekine benzer karakterler aracılığıyla canlandırılmış geleneksel tiyatro   türüdür.” denilebilir mi? Evet, denebilir. Orta oyunundaki Pişekar ile Hacivat,  Kavuklu ile ise karagöz ortak özellikler gösterirler. Kahramanlar değişmeyen tipler midir? Açıklayınız. Evet,  kahramanlar değişmeyen tiplerdir. Bütün oyunlarda Kavuklu ve Pişekar benzer  davranışlar sergilerler. Orta oyunu geleneğinin nasıl sürdürüldüğünü söyleyiniz. Bu gün bu oyun usta çırak ilişkisi içinde varlığını devam ettirmektedir. Tiyatrodakine benzer bir sahnenin olup

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1