10 Edebiyat kitabı Cevapları- Nova Yayınları- b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler sayfa 155

04.04.2015 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler) 1. Roman ve mesnevi hakkında topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. MESNEVİ NAZIM ŞEKLİ  Arapça ’da “ikişer, ikişerlik” anlamına gelir.  Kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşur.  Aruz ölçüsüyle yazılır. Özellikle aruzun kısa kalıpları kullanılır.  Divan şiirinin en uzun nazım biçimidir.  Divan edebiyatında “roman”, ”hikaye” türlerinin işlevini görür.  Her beyit kendi arasında kafiyelidir.(aa-bb-cc-dd-ee-….)  Bir şairin 5 mesnevisinden oluşan eserler bütününe “Hamse” adı verilir.  Hamse sahibi şairler;  Ali

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1