10 . Sınıf Edebiyat kitabı Cevapları- Nova Yayınları- b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler sayfa 161

08.04.2015 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

2.Metin. Tahir ile Zühre. Okuduğunuz hikâyeyi zaman, mekân ve kişiler açısından inceleyiniz. Tespitlerinizi arkadaşlarınızınkilerle karşılaştırınız. Benzer olanları not alınız. Hikâyede zaman belirgin değil. Bir gün, bir müddet, bir zaman gibi belirsiz ifadeler var.  Mekan köşk, saray gibi yerler. Fakat buralar ile ilgili geniş bilgi yok. Mekanla ilgili ayrıntılara girilmemiş. Olayın baş kahramanları Tahir ile Zühre, diğer kişiler. Padişah, karısı, Arap  köle, Zühre’nin dadısı. Hikâyede anlatılan tema nedir? Hikâyenin olay örgüsünü tahtaya çizeceğiniz bir şemaya yazınız. Tema: aşk. Olay örgüsü: Tahir’in  bir rüya

10 Edebiyat Kitabı Cevapları- Nova Yayınları- XV. ve XIX. yy Ortalarına Kadar Osmanlı Şiiri Divan Şiiri – sayfa 113- 116

29.01.2015 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBİYATI Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir: Divan Şiiri) SAYFA 113 Aşağıdaki üç şiiri okuyunuz. Bu şiirlerde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Gösteriniz. Gazelde ahengi sağlayan unsurlar ölçü aruz vezni, kafiye ve rediftir. “Yalnızlığa Dair” şirinde ölçü kullanılmamış. İkili dizelerde rediflerle ses uyumu sağlanmış. aa,bb,cc,dd, şeklinde bir kafiye sistemi kullanılmış. m, n, l harfleriyle aliterasyon yapılmış. a, ü sesleri ile asonans yapılarak ahenk sağlanmaya çalışılmış. “Unutulmuş Kızlar Balladı” 14’lü hece ölçüsüyle yazılmış, kafiye ve rediflerle

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1