12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 58 Değerlendirme Soruları

25.10.2016 tarihinde 12. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

4. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bireyi konu alan hikâyeye aittir? A) Gözlemlerden ve dış dünyada yaşanan olaylardan yola çıkılarak bir insanın bunalım ve çıkmazları anlatılır. B) Kahramanlar arasında çatışmadan çok onların belli zaman dilimi içindeki hayatları, diğer insanlarla ilişkileri anlatılır. C) Anlatılanla anlatan iç içe geçer. D) Beklenmedik bir sonla biter. E) Birey dış dünyayı olduğu gibi değil, içinde bulunduğu ruh hâline göre anlatır. 5. Hikâye, söz sanatının en eski, en etkileyici anlatım dallarındandır. Kaynağı insandır, yaşamdır onun. Hikâyeler, her zaman varoluş serüvenini anlatmıştır. Öyle de olacaktır. Ve

12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 57 Değerlendirme Soruları

25.10.2016 tarihinde 12. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

A. Aşağıdaki cümlelerin başındaki kutucukların içine yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( D) Hikâyeler belli bir plan dâhilinde oluşturulur. (D) Olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin yapı unsurlarıdır. ( Y) Ömer Seyfettin ve Memduh Şevket Esendal olay öykücülüğünün öncülerindendir. (  D) Refik Halit Karay olay öyküsü yazar. ( Y) Sait Faik, bireyi konu alan hikâye yazmamıştır. ( D) Hikâyelerde genellikle öyküleyici ve betimleyici anlatım yöntemleri kullanılır.   B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. a. Halk hikâyeleri genellikle .....ozanlar

12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 46

25.10.2016 tarihinde 12. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

46. Etkinlik “Eskici” adlı hikayedeki kişilerin özelliklerini ve metindeki işlevlerini tabloya yazınız. Kişiler    Kişilerin Özellikleri    -  Metindeki İşlevleri Hasan.   Hem babasını hem annesini akybetmiş küçük bir çocuk. Memleketinden ayrıldığı için üzgün. Başkahraman. Hala: iyi niyetli, Hasan'a karşı sorumluk sahibi biri. 2. dereceden yardımcı kişi. Eskici: yaşlı, vatan özlemi çeken bir kaçak.  Diğer önemli kişi. Özlem teması onun üzerine kurulu.   Etkinlik Maupassant tarzı olay hikâyelerinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri belirgindir. “Eskici” adlı hikâyenin serim, düğüm ve çözüm

12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 45

25.10.2016 tarihinde 12. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

45 b..Hikâye kahramanlarının ruh hâlleri:  Hasan kendi memleketinden uzaklaştığı için gittiği yerde yabancılık çeken ve bu yüzden konuşmayan birisir. Memleket özlemi çekmektedir. Eskici işlediği suçtan ceza almamak için memleketinden    kaçmak zorunda kalmış biridir. Vatan özlemi çekmektedir. Her ikisi birbiriyle karşılaşınca bir an da olsa mutlu olurlar. Hikâyede olay, kişi ve mekan ilişkisi gerçeklik duygusu uyandırabiliyor mu? Evet, hikayede olay, kişi ve mekan ilişkisi gerçeklik duygusu uyandırabiliyor   Eskici adlı hikâyedeki çatışma ve karşılaşmalar hikayede vatan özlemi ve kendi dilini konuşamama bir çatışma olarak

12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 44

25.10.2016 tarihinde 12. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

44 Eskici” adlı hikâyede olaylar kronolojik sıraya göre anlatılmış mıdır? Hikâyedeki olay örgüsünü çıkarıp aşağıya yazınız. Eskici adlı hikayenin olay örgüsü: Yakınları küçük Hasan’ın Filistin’de halasının yanında daha iyi olanaklar içinde yaşayacağına inandıkları için onu Filistin’e yollanır Hasan'ın yetim kalmasıyla doğan zorunlu göçe uğrar. Hasan için coğrafya değişimi ile başlayan yolculuğu ve İstanbul’un esenlikli havasından çöllerin kızgınlığına akan bir yolculuk yapar. Hasan; halasının yeni yeni alışmaya çalıştığı evinin avlusuna ayakkabı tamir cisi olarak gelen, hikâyeyede adı verilen

12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 41

25.10.2016 tarihinde 12. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

41 sayfa   Sınıf dört gruba ayrılır. Birinci grup halk hikâyesi, ikinci grup Maupassant (Mapusant) tarzı (olay hikâyesi) bir hikâye (Refik Halit, Ömer Seyfettin, Sabahattin Ali gibi), üçüncü grup Çehov tarzı (durum hikâyesi) (Memduh Şevket Esendal’ın 1922’den sonra yazdığı hikâyeler gibi), dördüncü grup Sait Faik’in sanat hayatının son devresini karakterize eden hikâyelerden biri ile 1950 sonrası hikâyelerinden birini seçer. Seçilen hikâye Sınıf Edebiyat Dersi Öğretim Programı’nda yer alan “Anlatmaya Bağlı Edebi Metinleri, İnceleme Yöntemi”ne göre incelenir. Gruplar hikâyelerini yapı, tema, dil, anlatım, gerçeklik ve gelenek

Toplam 664 sayfa, 9. sayfa gösteriliyor.« İlk...7891011...203040...Son »