Sözlü Anlatım Türleri İle İlgili Test

23.04.2016 tarihinde Dil ve Anlatım Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıda sunumla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sunumda dinleyicilerin soru sormalarına izin verilmelidir. B) Sunumda hazırlanan metin ve slaytların eş zamanlı olmasına gerek yoktur. C) Slaytlarda kullanılan ifadelerin açık ve net olmasına dikkat edilmeli. D) Sunumda dinleyiciyi sıkacak uzun açıklamalardan kaçınılmalı. E) Konuşmacı, anlatacağı konuya hâkim olmalı. S.2. Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden biri değildir? A) Tartışmanın başında konuyu ve konuşmacıları dinleyicilere kısaca tanıtmak B) Konuşmacılara soru sormak C) Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engellemek D) Konuşmacılara

Milli Edebiyat Dönemi ile İlgili Test 4

22.04.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

I."Sanat şahsi ve muhteremdir" düşüncesini slogan olarak kullanmışlar, sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir. II. Şiirde bireyselliğe önem vermişlerdir. III.  Sembolizm , parnasizm ve empresyonizm akımlarından etkilenmişlerdir. IV.  Şiir dışında diğer alanlarda pek etkili olamamışlardır. S.1. Yukarıda özellikleri verilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanzimat I. Dönem Edebiyatı B) Tanzimat II. Dönem Edebiyatı C) Servet-İ Funun Edebiyatı D)  Fecr-i Ati Edebiyatı E) Milli Edebiyat dönemi S. 2. I. Şiirlerinde halk şiirine özgü söyleyiş ile modern şiire özgü söyleyişten birlikte

Fecr-i Ati Edebiyatı Test

22.04.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî şiirinin özelliklerinden değildir? A) Aşk ve doğa ile ilgili temalar işlenmiştir. B) Aruz ölçüsü kullanılmıştır. C) Nazım şekli olarak serbest müstezat tercih edilmiştir. D) Şiir dili konuşma diline yaklaştırılmıştır. E) Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler getirilmiştir. 2. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî şairlerinden biridir? A) Cenap Şehabettin B) Abdulhak Hamit Tarhan C) Recai-zâde Mahmut Ekrem D) Namık Kemal E) Tahsin Nahit 3. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî Topluluğu’nun uzun ömürlü olmayışının nedenleri arasında değildir? A) Güçlü eserler verilememesi B) Servet–i

Mili Edebiyat Romanı ile İlgili Test 3

20.04.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıda Halide Edip Adıvar’la ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır? A) İlk eserlerinde (Seviye Talib, Handan, Kalp Ağrısı) aşk konularını işlemiştir. B) Son dönemlerinde toplum hayatını ele alarak töre romanları yazmıştır. C) Anı, hikaye, roman, eleştiri, makale, tiyatro türlerinde eserler vermiştir. D) Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye adlı romanlarında Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmıştır. E) Tatarcık romanında yazar “sanat, sanat içindir” düşüncesini ön plana çıkarmıştır. 2. Gelenek ve göreneklerine bağlı bir adam olan Naim Efendi, II. Abdülhamit döneminden emekli bir nazırdır. Damadı Servet Bey tam bir alafrangalık

Nazım Şekilleri ile İlgili Test

20.04.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

S1. Aşağıdakilerden hangisi beyit nazım birimi ile oluşturulan divan edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? A) Mesnevi B) Kaside C) Gazel D) Kıt’a E) Rubai S.2 kasidede şairin kendini övdüğü bölüme……………………denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Methiye B) Fahriye C) Tegazzül D) Dua E) Taç beyit S.3. Aşk, tabiat, doğa konularında yazılan İslamiyet öncesi nazım şekillerindendir. 7’li hece ölçüsü ile söylenir. Nazım birimi dörtlüktür. Yukarıda özellikleri verilen nazım şeklinin adı endir? A: Koşma B: Koşuk C. Sagu D. Gazel E.Güzelleme 4. ve 5. Soruları aşağıdaki

Milli Edebiyat Dönemi ile İlgili Test 2

20.04.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

    Milli Edebiyat -test soruları 1. – Şiirde hece ölçüsü ve halk şiiri nazım biçimleri kullanılmalıdır. – Şiir, roman ve hikayede Anadolu ve yaşamı esas alınmalıdır. – Dil sadeleşerek, yabancı kelimelerden kurtarılmalıdır. – Türkçe karşılığı olan Arapça, Farsça kelimeler kullanılmamalıdır. Yukarıda verilen özellikler hangi edebi döneme aittir? A) I. Tanzimat B) II. Tanzimat C) Servet-i Fünûn D) Cumhuriyet E) Milli Edebiyat 2. Fecr-i Âti topluluğundan Genç Kalemler dergisine geçti. Aruzu bırakarak heceyle şiirler yazdı. Şairliğinden çok, edebiyat tarihi ve edebiyat araştırmalarıyla tanındı. “Geçtiğim Yol” ve

Toplam 661 sayfa, 60. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030...5859606162...708090...Son »
  • Meta

  • Enjoy this blog? Please spread the word :)