2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 29

02.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangi kavramlar (ağız, şive, lehçe, ağız, jargon) çerçevesinde değerlendirilebileceğini belirleyiniz. Sizce bu söyleyiş ve yazılış farklılıklarının sebepleri neler olabilir? Açıklayanız. a) Yeni iliniz mübarek olsun (Yeni yılınız kutlu olsun.). Şive b) Sene sul yaçepe salamlatap (Yeni yılınız kutlu olsun.):::::::::::::::> Lehçe c) Arkideşim vere konuşup duru (Arkadaşım sürekli konuşuyor.:::::::::::> ağız ç) Ben bu eski telefonu elli liraya okuturum. :::::::::::::> Standart dil d) Gözlükçü, diğer meslektaşlarına “Bu gözlük camını biraz kırpmak lazım.”

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 28

02.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Aşağıda Türk devlet ve topluluklarını gösteren bir harita verilmiştir. Bu haritadan hareketle Türkçenin yayılma alanları ile ilgili düşüncelerinizi anlatınız. Türkler, Orta Asya’dan Batıya doğru göç ederek doğu Avrupa ve Avrupa’nın içlerine kadar geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Göç yolu çoğunlukla Batıya doğru olmuştur. Bir kısmı da Rusya’nın göçe zorlamasıyla Kutuplara doğru olmuştur. Saha- Yakut Türkleri gibi.

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 27

02.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Okuduğunuz metne göre Türkçenin tarihî dönemlere ayrılmasında hangi ölçütler belirleyici olmuştur? Türkçenin tarihî dönemlerinin belirgin özelliklerini sıralayınız. Dil coğrafyası, kültürel değişim, coğrafi değişim,   Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensup olan Türkçeyi diğer dillerden ayıran en belirgin özellikler nelerdir? Araştırınız. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirleyiniz. Türkçeyi diğer dillerden ayıran en belirgin özellikler sondan eklemeli bir dil olması. Yeni sözcükler çoğunlukla kelimenin sonuna getirilen eklerle yapılır. Türkçe Ural- Altay dil ailesinin Altay koluna bağlı sondan eklemeli bir

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 23

02.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Aşağıda Türkçenin eski dönemlerine ait eser ve şairlerden alınmış bazı cümle ve dizeler verilmiştir. Bunlar ile günümüzde konuştuğumuz Türkçenin farklılık ve benzerliklerini tartışınız.   Edgü:::::::> iyi Kişig:::::::> kişi Ermiş::::> imiş Adıg::::::> ayı Eski Türkçede var olan bazı sesler günümüz Türkçesinde değişime uğramıştır. Kısacası eski Türkçeden günümüze bazı sözcüklerde ses değişimi olmuştur. Bazı sözcükler ise artık kullanılmamaktadır.   Dünyada en çok konuşulan dilleri ve bunların hangi ülkelerde konuşulduğunu araştırarak Sonuçları aşağıya

2016-2017 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 22yeni müfredat

02.10.2016 tarihinde 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Eleştirel Okuma Anlatım tutumu, bir metinde yazarın; olay, durum veya bilgileri aktarırken takındığı tavrı ifade eden bir edebiyat terimidir. Anlatım tutumu, yazarın üslubuyla belirginleşir. Anlatılmak istenenleri ifade ederken seçilen kelimeler ile bilgilerin verilme şekli anlatım tutumunu okura açıkça hissettirir. Söz gelişi yazar; metinde öğretici, betimleyici, mizahi, eleştirel, tarafsız veya alaycıbir anlatım tutumunu tercih edebilir. Yukarıda verilen açıklamadan hareketle, “Kültür ve Dil” adlı metinde yazarın“ anlatım tutumunu değerlendiriniz. Yazar ciddi öğretici ve tarafsız bir anlatım tutumu sergilemiştir. Kullandığı dil,

2016-2017 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 21yeni müfredat

02.10.2016 tarihinde 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Metni Anlama ve Çözümleme Aşağıda “Dil ve Kültür” adlı metinden alınan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlüğe başvurarak kontrol ediniz. a) “Zamanla onların bir şeye tekabülettiğiniöğrenir.” ……………..>Karşılık gelme, denk gelme b) “Halk günlük hayatında kelimeleri menşelerine göre ayırmaz.” …………>köken c) “Dil ile tarih ve kültür arasındakimünasebetibilen bir kimse, dili tek başına almaz.” ………>İlişki, bağlantı ç) “Filolog sadece dilci değil, geniş kültürlü,

Toplam 667 sayfa, 32. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020...3031323334...405060...Son »