2016-2017 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 16 Ünite Sonu Ölçme değerlendirme Soruları

27.09.2016 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  1 Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) Edebiyat tarihi > Uygarlık tarihi > Kültür tarihi B) Kültür tarihi > Edebiyat tarihi > Uygarlık tarihi C) Uygarlık tarihi > Edebiyat tarihi > Kültür tarihi D) Uygarlık tarihi > Kültür tarihi > Edebiyat tarihi E) Edebiyat tarihi > Kültür tarihi > Uygarlık tarihi 2) Edebiyat tarihi kitaplarında Aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi yoktur? A) Edebî dönemler B) Şair ve yazarların hayatları C) Edebiyatı etkileyen tarihi olaylar D) Edebî dönemlerin belirleyici özellikleri E) Edebî eserlerin tam metni 3) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”,

2016-2017 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 15 Ölçme değerlendirme Soruları

27.09.2016 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden birisi olamaz? A) Kültürel değişim B) Din değişim i C) Coğrafya değişimi D) Lehçe ve şive ayrılıkları E) Gelir dağılımı 2. I. İstanbul’un fethi II. İslamiyet’in kabulü III. Batılılaşma hareketleri IV. Matbaanın kullanılması Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur? A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I ve IV 3. “Tekniğin hızla gelişmesi, ulaşım kolaylıkları köy-şehir arasındaki kalın duvarları yıktığı için bugün  Anadolu'da söz gelimi,

2016-2017 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 14

27.09.2016 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

a. Yukarıda verilen şiirler arasındaki dil, anlatım, zevk ve anlayış farklılıklarını belirleyiniz. Sonuçları defterinize yazınız. Gazelin dili daha ağır. Arapça- Farsça kelime ve terkipler var.  Sanatlı bir anlatım ön plana çıkmış. Beyitler halinde yazılmış. Aruz ölçüsü ile oluşturulmuş. Koşmanın ise dili sade günlük konuşma dilinde yazılmış. Yabancı kelime ve kaideler kullanılmamış. Dörtlükler halinde yazılmış. Hece ölçüsü kullanılmış.    b.Aynı topluma ait ve birbirine Yakın dönemlerde yazılan bu şiirler arasındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Söyleyiniz farklı kültürlerde yetişmiş olmaları. Biri yüksek zümre

2016-2017 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 13

27.09.2016 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

a. Okuduğunuz metin parçalarının (destan, mesnevi, roman) yapı, dil ve anlatım, zihniyet, gerçeklik bakımından farklılıklarını aşağıdaki tablo doğrultusunda tahtaya yazınız. Belirlediğiniz sonuçlardan yola çalarak bu edebî türlerin (destan, mesnevi, roman) Türk edebiyatının hangi dönemlerine ait olabileceğini tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız. Destan (Göç Destanı)   Mesnevi (Kussa-i Yûsuf)    Roman (Araba Sevdası) Yapı                                 olaya dayalı metin        olaya dayalı metin         olaya dayalı metin Dil ve Anlattım            sade , açık ,anlaşılır    

2016-2017 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 12

27.09.2016 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

TÜRK EDEBİİYATIINIIN DÖNEMLERE AYRIILMASIINDAKİİ ÖLÇÜTLER a. Tarih bir bütün olduğu hâlde niçin yukarıda belirtildiği şekilde dönemlere ayrılmıştır? Bu dönemleri birbirinden ayıran olayların niteliklerini söyleyiniz. Bir şeyi daha iyi inceletebilmek, farklılıkları gösterebilmek için bölümlere ya da gruplara ayırırız. Yukarıda tarihi dönemler önemli olaylar üzerinden bölümlere ayrılmıştır. Her dönemde meydana gelen olay insanlık tarihinde yeni bir sayfanın başlangıcı olmuştur. Türk edebiyatı da dönemlere ayrılabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız. Evet, Türk edebiyatı da özelliklerine göre

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları- MEB Sayfa 22 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

27.09.2016 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Aşağıdakilerden hangisi sunumda kullanılan teknolojik araçlardan biri değildir? A) Projeksiyon cihazı B) Tepegöz C) Bilgisayar D) Afiş sistemi E) Ses sistemi   Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı olması B) Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanılması C) Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer vermesi D) Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılması E) Sunulan konunun güncel olması   3. Slayttın içeriğiyle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) İlk slayttın konunun tamamını kapsayıcı

Toplam 661 sayfa, 32. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020...3031323334...405060...Son »
  • Meta

  • Enjoy this blog? Please spread the word :)