2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 40

02.10.2016 tarihinde 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konu Anlatımı kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Aşağıda verilen görseller hangi güzel sanat dallarıyla ilgilidir? Bu sanatların hangisini kendinize yakın görüyorsunuz? Niçin? Birinci metin resimle ilgili İkinci metin heykeltıraşlık ile ilgili Üçüncü metin mimari ile ilgili, Dördüncü metin müzik ile ilgilidir.   Aşağıda verilen şiir mi yoksa görsel mi sonbaharı daha etkili anlatmıştır? İkisiarasındaki farkı ortaya koyarak düşüncelerinizi açıklayınız. Her iki metnin kendine göre ayrı bir yeri var. Bu yüzden birini diğerine tercih etmek doğru bir yaklaşım olmaz. Güzel sanatlarda her sanat dalını kendi içinde değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır. Yukarıdaki resim ve

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 38

02.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Eleştirel Okuma Aşağıda verilen sorulardan hareketle okuduğunuz metnin tutarlılığını sorgulayınız. a) Metindeki bilgiler arasında bir ilişki var mı? Varsa bu ilişki nasıl sağlanmıştır? Metindeki bilgiler arasında bir ilişki var. Bu ilişki karşılaştırma yoluyla sağlanmıştır. b) Yazar konunun akışını sağlamak için hangi yollara başvurmuştur? Örneklendirme ve karşılaştırma yollarına başvurmuştur. c) Metinde verilen örnekler, anlatılanlara uygun mudur? Metinde verilen örnekler, anlatılanlara uygundur.   “Dil içinde Özel Bir Dil” adlı metinle ilgili aşağıda verilen eleştiri metnini okuyunuz ve bu metni kendi

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 37

02.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Metni Anlama ve Çözümleme Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. a) billur: …duru, temiz, saydam cisim,   metinde buz parçası b) yazınsal: edebi, metinde yazıyla ilgili c) ozan: saz şairi.   Metinde saz şairi ç) yaşantı: metinde yaşanmışlık, tecrübe anlamında kullanılmış. Okuduğunuz metnin konusu nedir? Aşağıda verilen boşluğa yazınız. Bilimsel metinler ile sanat metinleri arasındaki fark Metne göre bilimsel metinler ile sanat metinleri arasında ne gibi farklılıklar vardır? Maddeler hâlinde

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 34

02.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

HAZIRLIK Aşağıda aynı kavramları ele alan ikişer parça verilmiştir. Bunların içeriği ile anlatımlarındaki farklılıkları açıklayınız. Her iki taraftaki metinler de aynı konuyu işledikleri halde üslup ve anlatım biçimi bakımından farklılıklar var. Birinci metinler sanatsal metinlerdir. İnsanda güzel duygular uyandırmak için yazılmıştır. İkinci metinler ise bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Öğretici metin türüne birer örnektirler. Aşağıda verilen fotoğrafı önce bilimsel bir dille tasvir ediniz. Daha sonra fotoğrafın sizde uyandırdığı duyguları anlatınız. Her iki anlatımda kullandığınız yöntemleri

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 33

02.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Uygulama Çalışmaları “Bir ağaç gölgesi, bir rüzgâr öteden, Allah’ım! Dünyadan bir karış toprak, Kavgasız, gürültüsüz, üstünde Mesut olunacak ” Ziya Osman Saba   Metinde geçen altı çizili kelimeleri Türkçenin ses özelliklerine göre değerlendiriniz. Rüzgâr:::::::::> bu sözcükte Türkçede bulunmayan uzun ünlülerden “â” sesi var. Küçük ünlü uyumun aykırı bir sözcük. Allah’ım!::::::::::> bu sözcük büyük ünlü uyumuna uyuyor. Kalın seslileri kalın sesliler takip etmiş. Toprak: Bu sözcük küçük ünlü uyumuna ve büyük ünlü uyumuna uyar. Kalın bir sesliyi kalın bir sesli takip etmiş. Mesut:

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 30

02.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  1.“Türkçenin Tarihî Dönemleri” adı metinde hangi anlatım biçimi (öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı, tartışmacı) kullanılmıştır? Yazarın niçin bu anlatım biçimini tercih ettiğini açıklayınız. Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Çünkü bu metin öğretici metin türüne bir örnektir. Bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Bu yüzden açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.   Eleştirel Okuma 1.“Türkçenin Tarihî Dönemleri” adlı metindeki bilgiler ışığında Türkçenin günümüzde geçirmekte olduğu değişimleri, gündelik Hayatınızdan örneklerle yorumlayınız. Teknolojinin sürekli gelişimi,

Toplam 667 sayfa, 31. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020...2930313233...405060...Son »