2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 46

10.10.2016 tarihinde 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Yukarıdaki metinde gecen “renk” kelimesi ek ald››da sonda bulunan sert “k” unsuzu, yumuflak bir unsuz olan “g” sesine dönüşmüştür Siz de “kaybeden” kelimesinde meydana gelen değişikliklerin neler olduğunu söyleyiniz. Kayıp- eden : birleşik bir sözcüktür. P-b değişimi olmuş, “-ı” sesi düşmüş,  ünlü düşmesi ve ünsüz değişimi(ünsüz yumuşaması) var.  

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 45

10.10.2016 tarihinde 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Metni Anlama ve Çözümleme Metinde gecen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız. a) fantastik: Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, düş ürünü olan b) psikoloji:Toplumun insan davranışlarına etkisini konu edinen bilim dalı c) yapıt: sanatçının ortaya koyduğu sanat, yazın ürünü. Bir kimsenin bir emek sonucu ortaya koyduğu şey.   Metinden hareketle edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisini yorumlayınız. Dilden yararlanan ve dili araç olarak kullanan edebiyatla, bütün bilimlerin, felsefenin, psikolojinin ilişkisi vardır. Dil, hepsinde ortak ve temel öğedir. Fakat edebiyat bunlardan sanatın

2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 43

10.10.2016 tarihinde 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

   HAZIRLIK Aşağıda bilimsel bir metinden ve bir hikayeden alınmış parçalar verilmiştir. iki metnin ortak ve farklı yönlerini belirleyiniz. Benzer yönler: Her ikisinde de üçüncü şahıs anlatım kullanılmış. Her ikisi de cümleler ve paragraftan oluşmuş.   Farklı yönler: Hikayede öyküleyici ve betimleyici anlatım, bilimsel metinde açıklayıcı anlatım kullanılmış. Hikayede yer, zaman, şahıs ve olay örgüsü var. bilimsel metinde bu öğeler yoktur. Konu vardır. Hikayede dilin sanatsal işlevi ön planda bilimsel metinde ise göndergesel işlevi Hikaye de anlatılan olay kurmaca, bilimsel metinde ise gerçek. Hikayede

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları sayfa 26

09.10.2016 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Okuduğunuz metinde Atatürkçü düşünce sistemi hakkında nelerden söz edilmektedir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Atatürkçülüğün temelinde, Türk kültürü ve insanlığın binlerce yıllık yüksek değerleri olan bağımsızlık, özgürlük, insan ve vatan sevgisi olduğundan bahsedilmektedir.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları sayfa 25

09.10.2016 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

sayfa 25 ETKİNLİK “Eğitimde okul dışı destek gerek li midir?” konusuyla ilgili hazırlık yapan grup sınıfta bir panel gerçekleştirir. ................................ Düzenlenen panel aşağıdaki ölçütler doğrultusunda öğrenciler tarafından değerlendirilir ve ulaşılan sonuçlar tablodaki noktalı yer le re yazılır. ............................ ANLAMA – YORUMLAMA ETKİNLİK İncelediğiniz metinden, aşağıdaki anlam özelliklerine uygun cümleler bulunuz ve noktalı yerlere yazınız. Eleştiri (ten kit) : Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denince sanki egemen güç, yetkisini istediği gibi, dilediği gibi kullanır; ben

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları sayfa 24

09.10.2016 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Sayfa 24 ! Panel; belirlenen konuyla ilgili birikimi olan bir grup insanın, aralarında gerçekleştirdikleri bir tartışma biçimidir. Bir düşünce alışverişi çevresinde gerçekleştirilen panellerde amaç, gerçeğin ortaya çıkarılabilmesidir. Bu maksatla panellerde, konuyla igili farklı düşüncelerin dile getirilmesi önem taşır. Paneller, dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte fikir yürütme isteği çevresinde düzenlenir. Bu nedenle panelleri samimi bir ortamda, üzerinde durulan konu ile ilgili az sayıda dinleyicinin bulunduğu bir ortamdaki tartışma biçimi, diye de özetleyebiliriz. Millî Egemenlik İlkesinin Kabulü ve Gelişimi adlı

Toplam 672 sayfa, 28. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020...2627282930...405060...Son »