12 Dil ve Anlatım  Kitabı Cevapları  MHG Yayınları sayfa 20

04.10.2016 tarihinde 12. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  12 Dil ve Anlatım  Kitabı Cevapları  MHG Yayınları sayfa 20 La Fontaine’in (La Fonten) fabllarından örnekler bulup okuyunuz ve bunları sınıfınıza götürünüz. ………………… Türk edebiyatında yazılmış fabl örneği var mıdır? Araştırınız. Evet, var. İlk örneklerini divan edebiyatında görüyoruz. Şeyhi’nin Harname adlı eseri ilk fabl örneğidir. 3. Fablların hayvanlar arasında geçiyor oluşunun çocuklar tarafından sevilerek okunmasında etkisi olabilir mi? Araştırınız. Fablların hayvanlar arasında geçiyor  olması çocukların severek okumalarında önemli bir etkendir. Bu yüzden fabl yazarları kahramanları hep

11 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 19

03.10.2016 tarihinde 11. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. “Şarkı, türkü ve maniler”deki ifadelerden hareketle mektubun geçmişteki ve günümüzdeki yerini belirtiniz. Geçmişte iletişim unsurları fazla gelişmemişti. Bugün ki gibi telefon, internet, televizyon yoktu. Bu yüzden en gelişmiş haberleşme aracı olarak mektup kullanılıyordu. Bu yüzden mektup geçmişte önemli bir haberleşme aracı iken günümüzde bu bazı resmi yazışmalar, banka ekstreleri, ve resmi amkamalra gömderilen iadeli taahhütlü ektuplar dışında bir nostalji aracı durumundadır. 2. Bir iş başvurusu yapmak ya da resmî makamlardan bir talepte bulunmak için ne yaparsınız? Resmi mektup türü olan dilekçe yazarız. 3. Elektronik posta ve kısa

11 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Meb sayfa 16 Ölçme ve Değerlendirme soruları

03.10.2016 tarihinde 11. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  12. Aşağıdakilerden hangisi sözlü bir anlatım türü değildir? A) Mülakat B) Röportaj C) Sohbet D) Sempozyum (bilgi þöleni) E) Forum 13. I. Açıklayıcı anlatım II. Öyküleyici anlatım III. Epik anlatım IV. Tartışmacı anlatım Öğretici metinlerde yukarıdaki anlatım türlerinden hangileri ağırlıklı olarak kullanılır? A) I-III B) II-IV C) I-IV D) III-IV E) II-III 14. İstanbul’un İstiklal Caddesi... Eski adıyla “Cadde-i Kebir” yani “Büyük Cadde”. Ortasında tramvay yolu, cadde boyunca dizili dükkânlar, pasajlar, sinemalar, hanlar... İstiklal Caddesi’ne paralel olrak uzanan Beyoğlu’nun arka sokakları... Niye “arka sokaklar”

11 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Meb sayfa 14 Ölçme ve Değerlendirme soruları

03.10.2016 tarihinde 11. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  1. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Ø Kurmaca metinlerde .......sanat...... amaçlanır. Ø Kelimeler .....kurmaca.... metinlerinde yazarın okuyucunun zihinde kurmak istediği hayata göre seçilir. 2. Aşağıda verilen cümleleri doðru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. Ø Öğretici metinler sözü edilen konu hakkında bilgi vermeyi amaçlar. ( D ) Ø Kurmaca metinlerde dil duygusal ve çağrışımsal bir nitelik taşır. ( D ) Ø Sanat metinlerinde anlatılanlar olduğu gibi yaşanmıştır. ( Y ) 3. Kuşlar arasında yarasa ne ise düþünceler arasında da kuşku da odur; ikisi de hep alaca karanlıkta uçarlar.

11 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Meb Ölçme ve Değerlendirme soruları sayfa 15

03.10.2016 tarihinde 11. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  6. Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metnin belirgin özelliği olamaz? A) Dilin daha çok göndergesel işlevinde kullanılması B) Kişi, mekân, anlatıcı gibi hikâye ögelerine yer verilmemesi C) Kaynağını hayal dünyasından değil, gerçek dünyadan alması D) Okuyucu üzerindeki etkisi açısından anlatımın akıcı, duru-açık ve yalın olması E) Fıkra, gezi yazısı ve fablın öğretici metne örnek olması 7. Edebî metinlerin, öðretici metinler ve sanat metinleri şeklinde sınıflandırılmasında Aşağıdakilerin hangisinin en az etkili olduğu söylenebilir? A) Yazarın amacının B) Dilin kullanılan işlevinin C) Metnin ana düşüncesinin D)

2016-2017 12. Sınıf Dil ve Anlatım  Kitabı Cevapları  MHG Yayınları sayfa 19

03.10.2016 tarihinde 12. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Artık yetişkin bir insan olan kızım kendi evine çıktı. Bizden millerce uzakta yaşıyor. Onun adına çok mutluyum ama onu çok özlüyorum. Kapımızı açıp güzel kelebeğimi dış dünyaya bıraktığımda odasını âdeta kış rüzgârları doldurdu. Bir zamanlar müziğin gürültüsü, kızımın neşeli sesi, parfümünün güzel kokusu gelirdi odasından. Şimdi ise bunların yerini anılar doldurdu. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır. B) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır. C) İşitme – koklama duyularından yararlanılmıştır. D) Benzetme

Toplam 667 sayfa, 28. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020...2627282930...405060...Son »