9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konu Tarama Testi- Nazım şekilleri- edebi dönemler

10.10.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Kâbe olmasa kapun ay ile gün leyl ü nehâr Eylemezlerdi tavâf ol güzeri döne döne Bu dizelerin zihniyeti aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) İslam medeniyeti çevresinde oluşan zevk ve anlayış B) Halk geleneğine uygun gelişen zevk ve anlayış C) Modern dönemde oluşan zevk ve anlayış D) Mitolojik dönemde oluşan zevk ve anlayış E) İslam öncesi dönemde oluşan zevk ve anlayış 2. Divan Edebiyatı nazım şeklidir; aşk, güzellik ve doğa konularını işler; genellikle aruz ölçüsüyle yazılır. Beyit sayısı, 5-15 arasında değişir. Bu parçada anlatılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaside B) Kıt’a C) Gazel D)

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konu Tarama Testi- Sanat metinleri

10.10.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 1 Yorum Yapılmış.

Test 3 1. Aşağıdakilerden hangisi “metin” ile ilgili bir özellik değildir? A) Bir dil ürünü olması B) İletişim için kullanılması C) Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması D) Anlatım biçimleriyle oluşturulması E) Manzum veya mensur şekilde olması 2. Aşağıdakilerden hangisi, edebî metinlerin özelliklerinden biri değildir? A) İnsanda güzel duygular uyandırması B) İnsanın hayallerini beslemesi C) Sanatsal özellikler taşıması D) Asıl amacının bilgilendirmek olması E) Yorumlamalara imkân tanıması 3. Metinler, gerçeklikle ilişkileri, yazılış amaçları ve işlevleri bakımından ikiye ayrılır: - - - - ve - - - - Bu cümlede boş

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konu Tarama Testi- Dil- Kültür- iletişim

10.10.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Test 2 1. Söz ola kese savaşı Söz ola bitire başı Söz ola ağulı aşı Bal ile yağ ede bir söz Bu şiirden hareketle dille ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Dil bir anlaşma aracıdır. B) Dil bir iletişim aracıdır. C) Konuşma dili ve yazı dili birbirinden farklıdır. D) Dili etkili kullanmak önemlidir. E) Dil, çok zengin ve değişken bir yapıdır. 2. Kültürel eserleri, dilin belli bir yer ve anda donmuş şekilleridir. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kültür eserler dil sayesinde şekillenmiştir. B) Dil, nesilden nesile aktarılagelmiştir. C) Dil, kültürü oluşturan unsurlardandır. D) Dilsiz bir hayat

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konu Tarama Testi- Edebi Metin

10.10.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Test 1 1. Sanat eserinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğruluk B) Eşitlik C) Güzellik D) Fayda E) Adalet 2. Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir? A) Bale B) Tiyatro C) Resim D) Dans E) Heykel 3. I. Bilimsel bilgi uzlaşımsaldır, sanatsal bilgi sezgisel ve bireyseldir. II. Bilim, yeni bir şey ortaya koyar; sanat, var olanı açıklamaya çalışır. III. Bilim, insanın maddi ihtiyaçları ile ilgilidir; sanat, insanın beğeni duygusuna hitap eder. IV. Bilimde aranan özellik doğruluktur, sanatta aranan özellik ise öncelikle güzelliktir. V. Bilim gerçekliği nesnel olarak açıklar, sanat öznel bakışlarla

2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 43-49 arası

10.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 43 2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 45 2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 46 2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 47 2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 48 2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 49

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 49

10.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Metni Anlama ve Çözümleme Aşağıda verilen cümlelerde gecen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. a) Bilimsel yazı ve eserlerin göndergesi dış dünyada veya insanda vardır. b) Her edebi metin tamamlanmış bir sistem hüviyetiyle karışımıza çıkar. c) Edebi metinle sağlanan iletişimin amacı ise okuyucuda, dinleyicide veya seyircide estetik yaşantı uyandırmaktır.  gönderge: mesaj, ana düşünce hüviyet: kimlik, isim estetik yaşantı: Estetik tutumla okunan bir eserin iyi bir eserse bizde uyandıracağı yaşantıya denir.  

Toplam 667 sayfa, 22. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...2021222324...304050...Son »