2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 35

12.10.2016 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Sayfa 35 1. a. Onuncu Yıl Nutku’nda nelerin, hangi amaçla, nasıl anlatıldığını belirleyip metnin türünün hangi nedenlerle “nutuk” olarak adlandırılabileceğini açıklayınız. Türk milletinin Kurtuluş Savaşında yaptığı başarılardan, milli birlik ve beraberlikten Güzel sanatalrın öneminden bahsedilmiş. Hitap cümleleri bu metnin türünü belirlemede önemli bir ayrıntıdır. b. Nutuk türünün okuyucu ve dinleyici üzerindeki etkisini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. Nutuk türü toplumu yönlendirme ve motive etmede çok önemlidir. Iyi bir hatip nutuk yoluyla verilmek istenen mesajı çok daha etkili bir şekilde

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 34

12.10.2016 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Sayfa 34 3. Etkinlik “Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.” sözü ile ilgili bir yazı hazırlayınız. Ben kitap okumayı çok severim. Çünkü kitaplarda her şeyi bulurum. Aynı Willam Shakespeare (Wilyım Şekspir)' in değindiği gibi.    Kitaplar insanın aynasıdır. Çünkü kitaplar o kadar konuyu kaplar ki insan istediğini seçebilir.   Tarih kitapları geçmişimiz hakkında bizi bilgilendirir ve geleceğimize ışık tutar.  Klasikler genellikle bize öğüt verir ve o konudan ders çıkarmamızı sağlar fakat bazen klasikler  maceralı olabilir.   Romanlar hareketli ve heyecanlı kitaplardır. Bizi macera dan  maceraya sürükler. Şiir

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 33

12.10.2016 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Sayfa 33 1.Okuduğunuz Çamlıca’daki Eniştemiz ile İstanbul metinlerinin nasıl bir hazırlık sonucu kaleme alınmış olabileceğini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız. Bu iki metin uzun bir tecrübe ve bilgi birikiminin eseridir. Rastgele yazılmış bir metin değildir. 2.Okuduğunuz Beste, Çamlıca’daki Eniştemiz ile İstanbul metinlerinin konularını belirleyerek bu metinlerde, ana düşünce etrafında diğer düşünce, bilgi ve bulguların nasıl birleştirildiğini örneklerle sözlü olarak ifade ediniz. Beste’nin konusu: Şiirdeki ahenk unsurlarından vezin Çamlıca’daki Eniştemiz’in konusu: Çamlıca’dan İstanbul’un

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 32

12.10.2016 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Sayfa 32 Okuduğunuz “Beste” ve “Çamlıca’daki Eniştemiz” adlı metinleri karşılaştırarak bir yazının hazırlanmasında kişisel deneyimlerin rolünü tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz Kişisel deneyimler bir yazının hazırlanmasında önemli bir etkendir. Kişinin bilgi birikimi, kelime hazinesi, anlatım tarzı yazıya etki eder. Zamnal bu birikimleri elde etmiş belirli bir merhale geçirmiş bir insanla bu işe yeni başlayan birinin anlatımı aynı olmaz.  

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 31

12.10.2016 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.Okuduğunuz Beste adlı metnin belirli bir hazırlık sonucu ortaya konduğu söylenebilir mi? Tartışınız ve metinden örneklerle sözlü olarak ifade ediniz. Hayır. Belirli bir hazırlık sonucu ortaya konmamıştır. Metnin giriş bölümü yoktur. "Şiirde kulağa hitap eden ve kulakla ilgili unsurlardan birinin şiirin vezni olduğuna şüphe yoktur. Burada Yahya Kemal aruzun pek meşhur “Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün” veznini kullanmıştır" ifadesine bakarsak "burada" ifadesi ile neyi kastediyor bek belli değil. Bu daha önce bahsedilen bir konu olduğunu gösterir. a. Tutarlı yazma ve konuşmayı etkileyen hususları açıklayınız. Çeşitli kaynaklardan

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 30

12.10.2016 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

• İki grup oluşturulur. Grup sözcü le ri belirlenir. Birin ci grup bir düşünce yazısı, ikin ci grup da bir öykü örneği bularak sınıfa getirir ................................. • Hangi yazılarda ve konuşmalarda kişisel gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu araştırınız  Gezi yazıları, hikaye, roman... gibi yazılarda kişisel gözlemelre ihtiyaç duyulur. • Sınıfta bir grup oluşturulur. Gruptaki öğrenciler “Çevre ve İnsan” konusu üzerinde gazete, dergi, İnternet vb. kaynaklardan bilgi toplayıp sınıfa getirirler (11. etkinliğe yöneliktir.). ............................. • Bir hi kâ ye oku yu nuz ve okur ken kü çük not lar alı nız. Son ra da ay nı

Toplam 667 sayfa, 21. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1920212223...304050...Son »