9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 56

19.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Eleştirel Okuma 1. Okuduğunuz metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendiriniz. Yazar bu metinde nesir türünü seçmiş. Sade ve anlaşılır bir dil kullanmış. Sözcükler gerçek analmlarında , dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Kesinlik bildiren ifadeler ağır basmaktadır. 2. Okuduğunuz metinle “Ana Hatlarıyla Türk Edebiyatının Dönemleri” metnini ve 58. sayfada verilen tabloyu karşılaştırınız. Okuduğumuz metinde yapılan sınıflandırma ile 58. tablodaki sınıflandırma aynıdır. Aynı özellikler dikkate alınarak tasnif yapılmıştır.

9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 55

19.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Metni Anlama ve Cozumleme 1. Metinde gecen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız. a) uygarlık: uygar olma durumu.uygar kimseye yakışır davranış, tutum. felsefe terimi barbarlık durumundan çıkıp törelere bağlı olarak belirli bir yurt içinde birlikte yaşama.. b) tanzimat: …düzenlemeler, reformlar, demektir. 2. Metne göre Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir? İslam dininin kabulu ve Batı’ya dönüş hareketidir 3. Metne göre Türk edebiyatı hangi dönemlere ayrılmaktadır? Yazınız. a. İslamlığın kabulüne dek Türk edebiyatı b. İslam uygarlığı etkisi alıında gelişen Türk

9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 54

19.10.2016 tarihinde Genel kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  ETKİNLİK: Aşağıda verilen metinler arasında sizce nasıl benzerlik ve farklılıklar vardır? Bu metinlerden hangilerinin diğerlerinden önce yazılmış olabileceğini tartışınız. Birinci, üçüncü ve dördüncü metinler dize, ölçü, kafiye gibi özellikler yönüyle benzer özellikler gösteriyor. Birinci ve dördüncü metin konu ve tema yönüyle benzer özellikler gösterirken, dili kullanmada ise   her üç metinde de farklılık  var. İkinci metin diğerlerinden anlatım ve tema yönüyle ayrılıyor. Birinci ve İkinci diğerlerine göre daha önce yazılmıştır. Dede Korkut Hikayeleri yazılış olarak 15 yüzyıl olsa da oluşturulma

9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 53

19.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Metni Anlama ve çözümleme Metinde gecen afşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız. a) nazım: Dizmek sıralamaktır. Edebiyatta, sözün ölçülü ve ahenkli olarak söylenmesine denir. Nazım ölçülü ve ahenkli olarak söylenmiş veya yazılmış sözlerin genel adıdır. b) nesir:edebiyatta düzyazı sanatı. Dil kurallarından başka hiçbir ölçüye bağlı olmayan düz ve tabu anlatma yolu. c) form: Biçim, şekil; Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu; 2.Metinden hareketle edebiyat metinlerinin neden türlere ayrıldığını açıklayınız. Edebi metinlerin daha kolay incelenebilmesi için sınıflandırma

9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 51

19.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.Hangi türde (roman, hikaye, tiyatro, fliir vb.) kitaplar okumaktan hoşlanıyorsunuz? Size göre hangi türde metinler yazmak kolaydır? Nicin? Macera romanlarından hoşlanıyorum. Çünkü daha akıcı ve heyecanlı oluyorlar. Bana göre roman ve hikaye yazmak daha kolay. Olay ağırlıklı metinler oldukları için yazmak daha kolay diye düşünüyorum. 2.Edebi eserlerin hikaye  roman destan  şiir masal gibi türlere ayrılmasının sebepleri nelerdir? Araştırınız. Her türün kendine göre özellikleri vardır. Bu yüzden edebi eserler sınıflandırmaya tabi tutulmuşlardır. Bir romanla bir hikaye veya bir tiyatro eseri aynı özellikleresahip değildir

9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 50

19.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Eleştirel Okuma Okuduğunuz metin ile aşağıda verilen metinleri dilin kullanımı, anlatılan olaylar bakımından karşılaştırınız. Birinci ve ikinci, metinde dil sanatsal işlevde üçüncü metinde ise göndergesel işlevde kullanılmış. Birinci ve ikinci metinde yan anlam ve mecaz anlam ön planda, üçüncü metinde ise gerçek anlam ön planda birinci ve ikinci metin insan duyguları ile ilgili, insanın duygularına hitap ediyor. Üçüncü metin ise insan psikolojisi ile ilgili bilgi veriyor.

Toplam 662 sayfa, 11. sayfa gösteriliyor.« İlk...910111213...203040...Son »
  • Meta