10. Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)         

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler         
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı    
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)         
Divan Şiiri              
Halk Şiiri              
Anonim Halk Şiiri  
Âşık Tarzı Halk Şiiri     
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)
Öğretici Metinler