10. Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı

 I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)         

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler         

XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı    

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)         
Divan Şiiri              
Halk Şiiri              
Anonim Halk Şiiri  
Âşık Tarzı Halk Şiiri     
 Dini Tasavvufi Halk Şiiri
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)
Öğretici Metinler