2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 49

10.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Metni Anlama ve Çözümleme Aşağıda verilen cümlelerde gecen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. a) Bilimsel yazı ve eserlerin göndergesi dış dünyada veya insanda vardır. b) Her edebi metin tamamlanmış bir sistem hüviyetiyle karışımıza çıkar. c) Edebi metinle sağlanan iletişimin amacı ise okuyucuda, dinleyicide veya seyircide estetik yaşantı uyandırmaktır.  gönderge: mesaj, ana düşünce hüviyet: kimlik, isim estetik yaşantı: Estetik tutumla okunan bir eserin iyi bir eserse bizde uyandıracağı yaşantıya denir.  

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 48

10.10.2016 tarihinde 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.Bir hikaye ve bir makale okuyunuz. Hikaye ile makale arasında gördüğünüz temel farklılıkları belirleyiniz. * Hikaye bir olay üzerine kurulur, makale bilimsel bir konuyu işler. * Hikayede olay, zaman, mekan ve kişiler vardır, makalede bu unsurlar bulunmaz. * Hikayede dil sanatsal işlevde kullanılır, makalede göndergesel işlevde *Hikayede öyküleyici betimleyici anlatım türleri kullanılır, makalede açıklayıcı, karşılaştırmacı anlatım türleri kullanılır. * Hikaye kurmaca üzerine kuruludur, bilimsel metinler ise gerçek üzerine kuruludur. * Hikayede öznel anlatım, makalede nesnel anlatım ön plandadır.   Sizce insanlar niçin roman,

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 47

10.10.2016 tarihinde 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Uygulama Çalışmaları “… Sanki hasta idiniz. Koşup yatağınızın başucuna gelmiştim. Gözlerinizi açtınız. Alnınız terli idi. iki açık sarı tel, terli alnınızın üstüne yapışmıştı. ‘Ateşim duşmuyor.’ demiştiniz. şehre koşmuştum.” Sait Faik Abasıyanık Yukarıdaki metinde gecen kelimelerin hangilerinde ses olayı meydana gelmiştir? Bu ses olaylarını inceleyerek gösteriniz. yatağınızın::::::::::> yata -k- ınızın   ünsüz yumuşaması   k-ğ gelmişitm::::::::::::> gelmiş-d-im    d-t ünsüz benzeşmesi(sertleşmesi) açtınız::::::::::::::::> aç-d-ınız        d-t ünsüz

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 46

10.10.2016 tarihinde 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Yukarıdaki metinde gecen “renk” kelimesi ek ald››da sonda bulunan sert “k” unsuzu, yumuflak bir unsuz olan “g” sesine dönüşmüştür Siz de “kaybeden” kelimesinde meydana gelen değişikliklerin neler olduğunu söyleyiniz. Kayıp- eden : birleşik bir sözcüktür. P-b değişimi olmuş, “-ı” sesi düşmüş,  ünlü düşmesi ve ünsüz değişimi(ünsüz yumuşaması) var.  

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 45

10.10.2016 tarihinde 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Metni Anlama ve Çözümleme Metinde gecen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız. a) fantastik: Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, düş ürünü olan b) psikoloji:Toplumun insan davranışlarına etkisini konu edinen bilim dalı c) yapıt: sanatçının ortaya koyduğu sanat, yazın ürünü. Bir kimsenin bir emek sonucu ortaya koyduğu şey.   Metinden hareketle edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisini yorumlayınız. Dilden yararlanan ve dili araç olarak kullanan edebiyatla, bütün bilimlerin, felsefenin, psikolojinin ilişkisi vardır. Dil, hepsinde ortak ve temel öğedir. Fakat edebiyat bunlardan sanatın

2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 43

10.10.2016 tarihinde 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

   HAZIRLIK Aşağıda bilimsel bir metinden ve bir hikayeden alınmış parçalar verilmiştir. iki metnin ortak ve farklı yönlerini belirleyiniz. Benzer yönler: Her ikisinde de üçüncü şahıs anlatım kullanılmış. Her ikisi de cümleler ve paragraftan oluşmuş.   Farklı yönler: Hikayede öyküleyici ve betimleyici anlatım, bilimsel metinde açıklayıcı anlatım kullanılmış. Hikayede yer, zaman, şahıs ve olay örgüsü var. bilimsel metinde bu öğeler yoktur. Konu vardır. Hikayede dilin sanatsal işlevi ön planda bilimsel metinde ise göndergesel işlevi Hikaye de anlatılan olay kurmaca, bilimsel metinde ise gerçek. Hikayede

Toplam 56 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...23456...102030...Son »