11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 120 Fecr-i Ati Şiiri

02.04.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.Şiirde akşam hüznü, hangi varlıktan yararlanılarak anlatılmıştır? Bu anlatımda hüzün ile hangi mevsim arasında ilişki kurulmuştur? “Soğuk ve karlı bulutlarla çöktü hüzn-i mesa” Şiirde akşam hüznü soğuk ve karlı bulutlardan yararlanılarak anlatılmıştır. 3) Akşamla birlikte, şairin iç dünyasındaki değişimlerle bulunduğu mekân arasında bir ilişki söz konusu  mudur? Örnekleyerek açıklayınız. “Sobam, masam… Bu muhitimde gördüğüm eşya, Yavaş yavaş eriyip sade bir duman kaldı. Ve ben de kendimi hüzn-i leyale terk ettim, Bu gölgelerle o müziç, o hasta hislerimi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 119 Fecriati Şiiri

02.04.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Hazırlık Çalışması Aşağıda verilen şiiri sanat - toplum, sanat - birey ilişkisi açısından inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları  sözlü olarak ifade ediniz. Gelmeden Evvel Kalbim Benim bir ormandı... İsimsiz, âsûde, Bir büyük orman. Ve gölgelerde revân Olan hafî suların aks-i muttaridi Dağıtırken sükûtu beyhûde, Düşünürdüm ki hangi gün, ne zamân, Ne zamân Girecektin o kalb-i mes’ude? Ahmet Haşim Ahmet Haşim’in “Gelmeden Evvel” adlı  şiir Fecriati topluluğunun sanat anlayışını ortaya koyan bir şiirdir. Dil ağır, süslü ve sanatlıdır. Toplum ve birey açısından düşünülürse bireysel bir

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Fecr-i Ati Sayfa 118

02.04.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Metinden yola çıkarak Fecr–i Âtî sanatçılarının savunduğu sanat görüşünü belirleyiniz. “Sanat şahsi ve muhteremdir.” Görüşünü benimsemişlerdir. 2. Fecr–i Âtî Topluluğu’nun hedeflerinin neler olduğunu maddeler hâlinde sıralayınız. a.Avrupa’daki edebi topluluklara benzer edebi topluluk oluşturma b.Fecr–i Âtî, üyelerinin çalışmalarının meyvelerini ihtiva edecek bir kütüphane kurmak c. Bundan başka memleketimizin duygu ve düşünce hayatının gelişmesini temin edecek önemli d. Batı eserlerini kendi üyelerine ve mükâfatlı yarışmalarla dışarıdan seçilecek kişilere tercüme ettirmek e. Halka açık konferanslar vererek halkın

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 116 Fecriati Topluluğu

01.04.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Hazırlık Çalışması Etkinlik: Yaptığınız araştırma sonuçlarını sınıfa sununuz. Fecr–i Âtî Topluluğu’nun oluşmasını hazırlayan sosyal, siyasal ve kültürel sebepleri açıklayınız (birinci grup). Ulaştığınız sonuçları maddeler  hâlinde defterinize yazınız. Fecr-i Ati'nin Edebiyat-ı Cedide’ye tepki olarak doğan bir akım olduğu savunulmuştur. Fecr-i Ati batıdaki benzerlerinde olduğu gibi belli ilkeler çevresinde birleşen bir yazın topluluğu biçiminde ortaya çıkmıştır. 1908 özgürlük bildirisiyle Servet-i Fünun dergisinin çevresinde toplanan gençlerin açtığı bu çığır; en fazla "Fransız sembolizmi" üzerinde çalışarak

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınları Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri Sayfa 114-115

01.04.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Servet–i Fünûn edebiyatını etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın yapısını açıklayınız (birinci grup). Servet–i Fünûn Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını, incelenen metinlerden yola çıkarak belirleyiniz (ikinci grup). Ulaştığınız sonuçları grup sözcülerinden sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz. Siyasal yapı: I. Meşrutiyet'i ilan ederek meclis çalışmalarını başlatan Sultan II. Abdülhamit, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nı (Tarihte 93 Harbi olarak bilinir.) bahane ederek meclisi fesheder, meşrutiyet yönetimini rafa kaldırır. Ülke 1908 yılındaki

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 112

29.03.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

4.Etkinlik: Tanzimat Dönemi romanlarından “Felâtun Bey ile Râkım Efendi” ile Servet–i Fünûn Dönemi romanlarından “Aşk-ı Memnu”yu aşağıdaki tablo üzerinde karşılaştırınız. Yaptığınız karşılaştırma sonucunda hangi romanı teknik bakımdan daha başarılı bulduğunuzu gerekçesiyle açıklayınız. Felatun Bey ile Rakım Efendi Dil : Dönemine göre daha sade bir dili vardır. Tema: Yanlış Batılılaşma Olay örgüsü: Felatun Bey’in önceleri zevk ve eğlenceyle geçen günleri zaman geçtikçe biter ve sonunda her şeyini kaybeder Anlatım tarzı: Yazar olayların akışını keserek okuyucuya açıklamalar yapar.

Toplam 56 sayfa, 30. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020...2829303132...4050...Son »