9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 56

19.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Eleştirel Okuma 1. Okuduğunuz metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendiriniz. Yazar bu metinde nesir türünü seçmiş. Sade ve anlaşılır bir dil kullanmış. Sözcükler gerçek analmlarında , dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Kesinlik bildiren ifadeler ağır basmaktadır. 2. Okuduğunuz metinle “Ana Hatlarıyla Türk Edebiyatının Dönemleri” metnini ve 58. sayfada verilen tabloyu karşılaştırınız. Okuduğumuz metinde yapılan sınıflandırma ile 58. tablodaki sınıflandırma aynıdır. Aynı özellikler dikkate alınarak tasnif yapılmıştır.

9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 55

19.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Metni Anlama ve Cozumleme 1. Metinde gecen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız. a) uygarlık: uygar olma durumu.uygar kimseye yakışır davranış, tutum. felsefe terimi barbarlık durumundan çıkıp törelere bağlı olarak belirli bir yurt içinde birlikte yaşama.. b) tanzimat: …düzenlemeler, reformlar, demektir. 2. Metne göre Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir? İslam dininin kabulu ve Batı’ya dönüş hareketidir 3. Metne göre Türk edebiyatı hangi dönemlere ayrılmaktadır? Yazınız. a. İslamlığın kabulüne dek Türk edebiyatı b. İslam uygarlığı etkisi alıında gelişen Türk

9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 53

19.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Metni Anlama ve çözümleme Metinde gecen afşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız. a) nazım: Dizmek sıralamaktır. Edebiyatta, sözün ölçülü ve ahenkli olarak söylenmesine denir. Nazım ölçülü ve ahenkli olarak söylenmiş veya yazılmış sözlerin genel adıdır. b) nesir:edebiyatta düzyazı sanatı. Dil kurallarından başka hiçbir ölçüye bağlı olmayan düz ve tabu anlatma yolu. c) form: Biçim, şekil; Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu; 2.Metinden hareketle edebiyat metinlerinin neden türlere ayrıldığını açıklayınız. Edebi metinlerin daha kolay incelenebilmesi için sınıflandırma

9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 50

19.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Eleştirel Okuma Okuduğunuz metin ile aşağıda verilen metinleri dilin kullanımı, anlatılan olaylar bakımından karşılaştırınız. Birinci ve ikinci, metinde dil sanatsal işlevde üçüncü metinde ise göndergesel işlevde kullanılmış. Birinci ve ikinci metinde yan anlam ve mecaz anlam ön planda, üçüncü metinde ise gerçek anlam ön planda birinci ve ikinci metin insan duyguları ile ilgili, insanın duygularına hitap ediyor. Üçüncü metin ise insan psikolojisi ile ilgili bilgi veriyor.

2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 43-49 arası

10.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 43 2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 45 2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 46 2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 47 2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 48 2016-2017 9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 49

2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 49

10.10.2016 tarihinde 9. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Metni Anlama ve Çözümleme Aşağıda verilen cümlelerde gecen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. a) Bilimsel yazı ve eserlerin göndergesi dış dünyada veya insanda vardır. b) Her edebi metin tamamlanmış bir sistem hüviyetiyle karışımıza çıkar. c) Edebi metinle sağlanan iletişimin amacı ise okuyucuda, dinleyicide veya seyircide estetik yaşantı uyandırmaktır.  gönderge: mesaj, ana düşünce hüviyet: kimlik, isim estetik yaşantı: Estetik tutumla okunan bir eserin iyi bir eserse bizde uyandıracağı yaşantıya denir.  

Toplam 56 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »