11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık sayfa 157 Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri

10.05.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Etkinlik: Millî Edebiyat Dönemi şiirinin Edebiyat-ı Cedide şiir zevki ve anlayışından hangi yönlerden ayrıldığını belirlemek için bir beyin fırtınası yapınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde aşağıda boş bırakılan yere yazınız. Millî Edebiyat Dönemi şiirinin Edebiyat-ı Cedide şiir zevki ve anlayışından ayrılan yönleri: Edebiyat-ı Cedide sanat sanat içindir anlayışına bağlıdır. Milli edebiyat sanat toplum içindir anlayışın abağlıdır. Edebiyat-ı Cedide bireysel temaları, (aşk, karamsarlık, uzak yerlere özlem gibi ) işlemiş. Milli edebiyat ise vatan, millet, bayrak, milliyetçilik gibi toplumsal temaları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık sayfa 156

10.05.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

4. Metnin teması, yapısı ve metinde geçen diyaloglar, Mehmet Âkif ERSOY hakkında hangi ipuçlarını vermektedir? Halka yakın bir kişilik olduğu, eserlerinde toplumun sorunlarını dile getirdiği, dini duygulara ve ahlaki değerlere önem verdiğini söyleyebiliriz. 5. Okuduğunuz metnin niçin yazıldığını birkaç cümleyle ifade ediniz. Toplumsal sorunları dile getirmek amacıyla yazılmıştır. Bu metin manzum hikaye türünde yazılmıştır. Bu hikâyelerde M. Akif toplumsal sorunlar olan, cehaleti fakirlik ve ihtilaf gibi temel sorunlardan bahsetmiştir. 6. “Küfe”yi oluşturan birimlerde anlatılanların toplumsal gerçeklikle ilişkisi var mıdır?

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık sayfa 155

10.05.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Okuduğunuz “Küfe” adlı manzum hikâyenin: a. Nazım birimini belirleyiniz. Nazım birimi beyit. b. Uyak şemasını gösteriniz. aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh,….. c. Uyaklarını bulunuz. Beş on gün oldu ki mu’tâda inkıyât ile b- en t.k. Sabahleyin çıkıvermişim evden erkend- en. T.k Bizim mahalle de İstanbul’un kenârı dem- ek, t.k. Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyer- ek! T.k Adım başında derin bir buhayre dalgal-- -an- t.k ır, redif Sular karardı mı, artık gelen gelir day- an t.k -ır! redif Bir elde olmalı kandil, bir elde iskand- il, t.k. Selâmetin yolu insan için bu, başka değ -il! T.k.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık sayfa 152

10.05.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Hazırlık Çalışması 1. Aşağıda verilen metinden yola çıkarak Mehmet Âkif Ersoy’un sanat anlayışı hakkındaki düşüncelerinizi defterinize yazınız. Toplumun kurtuluşu ancak İslami değerlere yeniden sarılmakla olacağına inanır. Geri kalmışlığın sebebi İslam değil onu iyi anlayamayan ve ondan kopan batıyı körü körüne taklit eden aydınlardır. Ona göre Batının teknik gelişmeleri ve ilmi alınmalı fakat ahlakı ve kültürü alınmamalıdır. Sanat, cemiyet içindir ve mahallidir. Edebiyat, ahlaka da hizmet etmelidir. Mahalli hayat sahnelerini canlı bir şekilde çevreleri, şahısları, vakaları, konuşmaları, maddi ve manevi bütün özellikleri ile

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Milli Edebiyat Sayfa 151 Saf (Öz) Şiir Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10.05.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız. • Ahmet Haşim ve ……… Yahya Kemal…… Millî Edebiyat Döneminde saf şiir anlayışı ile şiir yazan en önemli şairlerdendir. 2. 1909’da Fecr–i Âtî Topluluğu’na katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temasını işlediği, sembolizm akımının anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL B) Cenap Şehabettin C) Yahya Kemal BEYATLI D) Ahmet Haşim E) Süleyman

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Milli Edebiyat Sayfa 150 Saf (Öz) Şiir

10.05.2015 tarihinde 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Okuduğunuz şiirde ahenk hangi ögelerle, nasıl sağlanmıştır? Şiirde ahenk ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyonlarla ve ses tekrarları ile sağlanmıştır. Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış ve beyit nazım biriminden yararlanılmıştır. 2. Şiirin temasını bulunuz. Bu tema evrensel midir? Niçin? Tarih şuuru ve sevgisi. Tema evrenseldir. Her insan tarihine karşı bir sevgi besleyebilir. 3. Şiirde ritmin hangi ölçüyle sağlandığını belirtiniz. Bu ritmin özelliklerini belirleyiniz. Şiirde ritim aruz ölçüsüyle sağlanmıştır. Mef’u Lü / fa ila tü /me fa i lü/ fai lün _ _ . / _ . _ . / . _ . . / _._

Toplam 56 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...304050...Son »