2016- 2017 12 Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Mevsim Yayınları Sayfa 21

25.09.2016 tarihinde 12. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  6. Memleket Sevgisi ve Su metinlerinden yararlanarak memleket edebiyatının odaklandığı temel meseleyi ve bu eserlerde milleti oluşturan hangi değerlerin nasıl ele alındığını parçalardan örnekler vererek anlatınız. Metinlerden hareketle memleket edebiyatının odaklandığı temel mesele memleket sevgisidir. Memleket Sevgisi ve Su metinlerinde de doğanın insan ruhu üzerinde etkileri üzerinde durulmuştur. Parçalarda halkın yüzyıllar boyu oluşturduğu değerlere atıflar yapılmış, örnekler verilmiştir. His hayal ve dünyasına ait ifadeler vardır. Mesela Memleket Sevgisi isimli metinde “ Ben şu çırçıplak dağlarda seyrettiğim manzarayı hiçbir yerde

2016- 2017 12 Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Mevsim Yayınları Sayfa 19

25.09.2016 tarihinde 12. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  4.Memleket Sevgisi ve Ankara metinlerinden yola çıkarak Anadolu coğrafyası ve insanının edebî eserlerde nasıl ve hangi amaçlarla işlendiğini açıklayınız. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bu rejimin topluma benimsetilmesi, devlet -millet bütünleşmesinin sağlanması hadefelnmiş ve bunun sonucu da Anadoluya yönelinmişitr. Halkın yapılan devrimleri benimsemesi ve sahiplenmesi önemlidir. 5. Ankara metninde Atatürk ilke ve inkılaplarından hangilerini görmektesiniz? Buna göre Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oturduğu sosyal ve siyasal zemini değerlendiriniz. Ankara metninde Atatürk ilke ve inkılaplarından Cumhuriyetçilik, İnkılapçılık,

2016- 2017 12 Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Mevsim Yayınları SAYFA 17:

25.09.2016 tarihinde 12. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  Etkinlik Tanzimat Döneminden itibaren edebî eserlerde ele alınan belli başlı meselelerin Atatürk ilke ve inkılaplarında çözüme nasıl kavuşturulduğunu belirleyiniz. Sınıfta bunları sözlü olarak ifade ediniz. Tanzimat Döneminden itibaren edebiyatımıza Batı edebiyatından özgürlük, eşitlik, adalet, hak, vatan, millet gibi kavramlar girmiştir. Bu kavramlar Atatürk ilke ve İnkilaplarının oluşmasında birer mihenk taşı görevi üstlenmişler, bu nun sonucu da Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Cumhuriyetçilik gibi Atatürk ilkeleri ortaya çıkmıştır. kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi Halkçılık, Millet Meclisi’nin kurulması, Anadoluya

2016- 2017 12 Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Mevsim Yayınları sayfa 15

25.09.2016 tarihinde 12. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  15.SAYFA 1. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı ve Türk Edebiyatında Cereyanlar isimli metinlerden yola çıkarak dönemin siyasi, sosyal ve fikrî temellerini anlatınız. Bu dönem Türk topğplumu üzerinde batı kültürünün etkisini gösterdiği bir dönemdir. Refom ve rönesans hareketleri iel bir değişim geçiren batının bu değişimi diğer toplumları da etkisi altına almış dünya yeniden şekillenmeye başlalmıştır. Bu deşimden Osmanlı develti de etkilenmiş, Batı kültürü toplumumuzu etkisi altına almaya başlamıştır. Yine bu dönem Osmanlı devletinin çöküş dönemidir.Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı’nın etkilerinin

2016-2017 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 3-11 arası

24.09.2016 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

    2016-2017 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 3 2016-2017 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 6 2016-2017 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 9 2016-2017 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 10 2016-2017 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 11    

2016-2017 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları MEB sayfa 11 Ölçme Değerlendirme Soruları

24.09.2016 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  sayfa 11 1. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevlerinden birisi değildir? A) Edebiyatı dönemlere ayırmak. B) Tarihî olaylara kronolojik sıraya göre düzenlemek. C) Şair ve yazarların hayatlarını incelemek. D) Tarihî ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını incelemek. E) Edebî dönemlerin özelliklerini tespit etmek. 2. Edebî eserler pek çok bakımından tarihe kaynaklık eder. Köktürk Yazıtları ve Dede Korkut Hikâyeleri birer edebî metin olmakla birlikte tarihe ışık tuttukları için de tarihî belgedirler. Aynı zamanda Oğuz Kağan Destanı, İlyada ve Odysseia, Şehname vb. gibi Türk ve dünya edebiyatına ait destanlar,

Toplam 56 sayfa, 10. sayfa gösteriliyor.« İlk...89101112...203040...Son »