12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG yayınları sayfa 59

03.12.2016 tarihinde 12. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

HAZIRLIK

  1. Arkadaşlarınızın okuduğu eserler hakkında yazdıklarını dinleyiniz.

………………….

  1. Okuduğunuz romanları karşılaştırarak romanın ortak özelliklerini belirleyiniz.

Romanın Özellikleri  

Uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden biri olan roman; olayları yer, zaman ve şahıs kadrosu bütünlüğü ve uyumu içinde anlatır.

Okuyucuyu çekebilecek nitelikte merak unsurları içerir.

Sosyal yaşamda kişilerin veya ailelerin başlarından geçen ya da geçme olasılığı bulunan olayları yer ve zaman göstererek aktarır.

Birbiriyle bağlantılı olayları temel bir düşünce etrafında birleştirerek yansıtır.

Roman, hem bir gerçekliğin hem de düş gücünün ürünüdür.

Yazar, anlattığı olayı, kişileri gerçekten olsa da bunları yeniden yaratarak verir. Bu bakımdan roman gerçek yaşamla tam olarak örtüşmez.

Roman, yaşamın yeniden üretimi ya da yaratımıdır. Romanda aslında romancının hayal gücü, sanatçı kişiliği, görgü ve bilgisiyle, zengin duygu ve düşüncesiyle yaratılan bir yaşam ortamı anlatılır.

Romanın geçtiği sosyal çevre içerisinde dine, felsefeye, ahlâka siyasete yer verilir. Romancı, okuyucuyu etkilemek okuyucunun ruhunda bir yankı uyandırmak amacındadır.

Romanlar üçüncü kişi ağzıyla, roman kişilerinden birinin ya da birkaçının yazdığı anı biçiminde veya roman kişilerinin birbirlerine gönderdikleri mektuplarla olmak üzere üç değişik şekilde yazılır

  1. Yenilikçi roman örneklerinde zamanın, öznel ve nesnel zaman olarak iç içe geçmesi anlatışın kronolojik sırasını bozmuş mudur? Düşündüklerinizi söyleyiniz.

Evet, Yenilikçi roman örneklerinde zamanın, öznel ve nesnel zaman olarak iç içe geçmesi anlatışın kronolojik sırasını bozmuştur. Yenilikçi roman anlayışında kronolojik zaman sıralamasına dikkat edilmez, olaylar baştan başlamayabilir. Önce son verilir sonra başa dönülür.

ETKİNLİK 1.

Dünyada ve bizde en çok okunan türlerden biri romandır. Okumak için roman türünün tercih edilmesinin nedenlerinden biri, roman karakterleriyle kendimizi özleştirmemiz olabilir mi? Tartışınız. Grup sözcüleriniz aracılığıyla tartışma sonucunu sınıfa bildiriniz.

Evet, olabilir. Çoğu zaman kendimizi roman kahramanları ile özdeşleştiririz. Romanlar günlük hayatı en iyi yansıtan eserlerdir. İnsanla ilgili her şey romanda yer alabilir. Özellikle insanın hayal dünyasına ve yapmak istediklerine hitap ettiği zaman okunma oranı daha da yükselir.

 

ETKİNLİK 2.

Sanat eserlerindeki gerçeklikle eserin yazıldığı dönemin gerçekliği arasında bir ilişki var mıdır? Okuduğunuz romanlardan hareketle bu ilişkiyi belirlemeye çalışınız.

Sanat eserlerindeki gerçeklikle eserin yazıldığı dönemin gerçekliği arasında bir ilişki vardır. O dönemin sosyal hayatında var olan gerçeklik eserlere yansır.

 

 

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.