YGS_LYS Edebiyat Konu Tetsleri – Şiir Bilgisi

22.10.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Test 12
1. Şiirde aynı ünlülerin bir veya birkaç dizede tekrarlanmasıyla
sağlanan uyuma asonans denir.
Aşağıdakilerden hangisi, asonansa belirgin bir örnektir?
A) Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
B) Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini
C) Sizin hiç babanız öldü mü
Benim bir kere öldü kör oldum
D) Neler almalı ki yanımıza
Kedi mi azık mı rüzgâr gülü mü
E) Erenler efelenmez eserek elden ele
Emekle evlek evlek eken erer emele
2. Aşağıdaki nazım biçimi ve nazım birimi eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A) Şarkı – beyit

B) Koşma – dörtlük

C) Gazel – beyit

D) Semai – dörtlük

E) Mesnevi – beyit

3. Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahenk ögesi olamaz?
A) Ölçü

B) Yabancı kelimeler

C) Uyak

D) Yinelemeler

E) Ses benzerlikleri

4. Sevdiğim cemalim, güneşim ayım
Seni seven aşık, çekmez mi ahı
Getir el basayım, kelamullahı
Ne sen beni unut ne de ben seni
Bu dizelerdeki duraklar ve ölçü aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
A) 6+7=13’lü hece ölçüsü

B) 4+4+3=11’li hece ölçüsü

C) 5+6=11’li hece ölçüsü

D) 6+5=11’li hece ölçüsü

E) 5+7=12’li hece ölçüsü

5. I. Ölçü – aruz

II. Durak – 4+4

III. Birim – koşma

IV. Uyak – ses benzerliği

V. Aliterasyon – ünsüz harf tekrarı
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Dağların ardında kalınca çile
Köroğlu yeniden gelmişti dile
Ak saçlı anadan geçilse bile
Dağlardan geçilmez derdi Köroğlu
Bu dörtlükteki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam uyak

B) Cinaslı uyak

C) Zengin uyak

D) Yarım uyak

E) Tunç uyak

7. Sular kesildi çeşmelerden
Nerden dolacak bu taş nerden
Nergislerin açtığı yerden
Ey kuş uçurtmayan ejderha
Bu dizelerde kullanılan uyak türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zengin uyak

B) Tam uyak

C) Yarım uyak

D) Tunç uyak

E) Cinaslı uyak

8. Mende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var
Âşık-ı sâdık menem Mecnûn’un ancak adı var
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Redif vardır.

C) Beyit şeklindedir.

D) Uzun sesler vardır.

E) Yarım uyak kullanılmıştır.

9. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;
Eşini gaib eyleyen bir kuş
Gibi kar,
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar…
Bu dizelerde benzeyen olarak kullanılan varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) lerze

B) uçuş

C) kuş

D) kar

E) nevbahar

10. Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?
A) Vücudu hafifti, kuş tüyü gibi
Kimse gülemezdi güldüğü gibi
B) Bir söz dedi canan ki keramet var içinde
Dün geceye dair bir işaret var içinde
C) Eğil dağlar eğil üstünden aşam
Yeni talim gelmiş, varam alışam
D) Yolda, adımlarımı çağıracak geriye
Aralık duran kapım, belki dönerim diye
E) Nice Süleymanlar tahta erişti
Tahta erişmedi, bahta erişti

 

cevap anahtarı

1.E  2. A  3. B  4. D  5. C 6. C 7. B   8. E  9. D  10. D

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.