9. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Tarama Testi- Söz Sanatları

13.10.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde imge yoktur?
A) Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller.
B) Sen raksına dalarken için titrer derinden
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin;
C) Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
D) Gene erteleme üç ay öteye
Bu dava dedemden kaldı Hâkim Bey
E) Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

2. Sesleri liman sislerine boğulur
Gemiler yorgun ve uykuludur
Bu şiirdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih

B) Teşhis
C) İntak

D) Tezat
E) Tariz

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?
A) Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan
B) Gönül ayna olmuş sevgimi yansıtıyordu
C) Bütün kusurumu toprak gizliyor.
D) Aşkınla kurumuş bir fidana döndüm
E) Değirmen misali döner başım

4. Bülbül eyler güle naz
Girdim bir dost bağına
Ağlayan çok gülen az
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı hangisidir?
A) Cinas

B) Kinaye

C) Telmih

D) Hüsnütalil

E) Tariz

5. Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin özelliklerinden biri değildir?
A) Sözcükler genellikle gerçek anlamlarının dışında kullanılır.
B) Günlük dilden farklıdır.
C) İmgelere yer verilir.
D) Az sözle çok şey anlatmak amaçlanır.
E) Düşünceyi açık ve net bir şekilde ortaya koyar.

6. Benzetme amacı gütmeden bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanma sanatına “mecaz-ı mürsel” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz-ı mürsel”  vardır?
A) El ettiler turnalara, kazlara.
B) Cebimdeki adresten umut kalmadı.
C) Meşhur bir kelamdır sen kazan, sen ye.
D) Büyüksün ilahi, büyüksün büyük!
E) Yanılıp derdime derman katarsın.

7. Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar
Bu beyitte geçen edebî sanatlar aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?
A) Benzetme-tecahülüarif

B) Telmih-kinaye
C) Kişileştirme-mecazımürsel

D) Kişileştirme-benzetme
E) Benzetme-telmih

8. Bir olayı ya da durumu, herkesçe bilinen nedenin dışında
daha güzel ve hayalî bir nedene bağlama sanatına “hüsn-ü talil” denir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hüsn-ü talil sanatı yoktur?
A) Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü
Yıldızlar ülfet için gündüz göründü
B) Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
C) Cennet cennet dedikleri
Üç beş köşkle üç beş huri
D) Saksıda ruhumun bütün yası var
Derdimle soluyor açılan gonca
E) Sen yoksun diye bahçemde
Çiçekler açmıyor bak

9. Aşağıdakilerden hangisi şiiri düz yazıdan ayıran bir
özellik değildir?
A) Ses, ritim, ahenk içermesi
B) İmgesel bir dil kullanılması
C) Ölçülü ve kafiyeli olması
D) Az sözcük, çok anlam içermesi
E) Duygu ve düşüncelerin anlatılması

10. Sen geldin benim deli köşemde durdun
Bulutlar geldi üstünde durdu
Merhametin ta kendisiydi gözlerin
Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu
Bu dizelerde geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi imge değildir?
A) Deli köşe

B) Merhamet

C) Yağmur

D) Saçların

E) Bulutlar

11. Neler yapmadık şu vatan için!
Kimimiz öldük;
Kimimiz nutuk söyledik.
Bu şiirde şair özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?
A) Benzetmeye

B) Çağrışıma
C) Sembollere

D) Kişileştirmeye
E) Mübalağaya
12. Dadaloğlu’m der ki belim büküldü
Gözümün cevheri yere döküldü
Bu dizelerde altı çizili ifadede aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurulmuştur?
A) Kinaye
B) istiare
C) Kişileştirme
D) Mecaz- ı mürsel
E) Telmih

 

CEVAP ANAHTARI

  1.  D 2.  B 3. C   4. A   5. E  6.B   7.D   8. C 9. D 10. D  11. B  12. B
Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta