9. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Tarama Testi- Söz Sanatları( şiirde imge)

14.10.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Test 8
1. Hilmi diyor ki annem
Çiçek işlemeli bir lambaydı
Karartma gecelerinde
Sen de denizleri anlıyor muydun?
Yatağa girmeden?
Bu şiirdeki imge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denizler B) Anne C) Lamba D) Çiçek E) Hilmi

2. Bahri gibi ummanları yüzdüren,
Mecnun gibi sahraları gezdiren,
Ferhad gibi dağlar başın kazdıran,
Biri firkat, biri gurbet, biri aşk.
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirsel bir dil kullanılmıştır.

B) Telmih sanatı vardır.

C) İmge kullanılmıştır.

D) Ad aktarması vardır.

E) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

3. Kulağının dibinde haykırdı fırtına:
Isınmak istiyorsan toprağı çek sırtına
Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Teşbih-intak

B) İstiare-kinaye
C) Cinas-kinaye

D) Tariz-teşbih

E) İntak-istiare

4. Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam!
Bu dizelerde şair, şiirselliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?
A) Bir olayı hatırlatmaya

B) Atasözü kullanmaya

C) Benzetme yapmaya

D) Bilmezlikten gelmeye

E) Söz tekrarlarına

5. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) Bilinen bir şeyi bilmiyormuş gibi görünerek yapılan söz sanatıdır. (Tecahülüarif)
B) Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlama gelecek biçimde kullanma sanatıdır. (Kinaye)
C) Bir sözcüğün tekrar edilmesiyle oluşan söz sanatıdır. (Asonans)
D) Tarihteki bir kişi ya da olayı hatırlatarak yapılan söz sanatıdır. (Telmih)
E) Benzetme amacı güderek bir sözün yerine başka bir sözü kullanma sanatıdır. (Teşbih)

6. Aşk ateşi gir canıma
Beni yakıp yandırmaya
Yedi deniz suyu yetmez
Bu ateşi söndürmeye
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?
A) Mübalağa – istiare

B) Benzetme – tariz

C) İstare – leffüneşr

D) Benzetme – mübalağa

E) Kişileştirme – benzetme

7. Şekil özellikleri yönüyle bir şiir incelenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Edebî sanat

B) Nazım birimi

C) Kafiye

D) Ölçü

E) Nazım biçimi

8. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz Bu dizede şair, aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurmuştur?
A) Tariz

B) İstiare

C) Kinaye

D) Tezat

E) Teşhis

9. Karac’oğlan gene coştu bunaldı
İnip aşkın deryasına dolandı
Güzel gitti diye pınar ağladı
Acıdı yüreğim yandı pınara
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi imge olarak kullanılmamıştır?
A) Aşk deryası

B) Yüreğin acıması

C) Yüreğin yanması
D) Güzelin gitmesi

E) Pınarın ağlaması

10. Lügât bir isim ver bana hâlimden.
Herkesin bildiği dilden bir isim
Eski esvaplarım, tutun elimden.
Aynalar söyleyin bana, ben kimim.
Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangileridir?
A) İsim-dil-esvap

B) Lügat-esvap-ayna
C) Lügat-dil-esvap

D) Dil-esvap-ayna

E) İsim-esvap-ayna

11. Aşağıdakilerden hangisinde şiirle ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?
A) Şairler, şiir yazarken hiçbir şairden etkilenmez.
B) Şiirden farklı farklı anlamlar çıkarılabilir.
C) Şiirden hareketle yazıldığı dönem tahmin edilemez.
D) Şiirin yapısı düz  yazıyla benzerlik taşır.
E) Şairin hayatını ve kişiliğini bilmenin şiir yorumuna hiçbir katkısı yoktur.

12. Aşağıdakilerden hangisinde benzetme yoktur?
A) Ala göz üstüne hilal kaşları,
Sırma gibi yanar yârin saçları
B) Menekşe gözler hülyalı
Bakışları çok manalı
C) Şu karşıma göğüs geren
Taş bağırlı dağlar mısın
D) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
E) Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi

CEVAP ANAHTARI

  1. B.  2. D  3. E  4.E  5. C  6.A  7. A  8. D  9. D  10. B  11.   B  12. C
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.