9. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Tarama Testi- Söz Sanatları( şiirde imge)

14.10.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Test 9

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiir, duygu yoğunluğu olan bir metindir.
B) Şiir, düz yazıdan şekil ve anlam bakımından ayrılır.
C) Şiirdeki seslerin uyum ve düzenine ahenk (ritim) denir.

D) Kafiye, ölçü ve diğer ahenk ögelerinin şiirde olması şarttır
E) Şiir, duygu ve hayallerin anlatıldığı etkili bir ifade aracıdır

2. Gökyüzünde İsa ile
Tur Dağı’nda Musa ile
Elindeki asa ile
Çağırayım Mevla’m seni
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?
A) Telmih

B) Kinaye

C) Teşbih

D) Teşhis

E) Mübalağa

3. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
Birçok seneler geçti dönen yok seferinden
  Bu dizelerde belirgin olan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecahülüarif

B) Telmih
C) Hüsnitalil

D) Kinaye

E) Teşbih

4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “istiare” sanatı vardır?
A) Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.
B) Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz
C) Seni her zaman düşündüm.
D) Ta ki Mecnun bitirir nutkunu Leyla söyler.
E) Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.

5. Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle
Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi, ahenk ögesi olarak kullanılmıştır?
A) Nida

B) Teşbih

C) Cinas

D) Yarım uyak

E) Aliterasyon

6. Aşağıdakilerin hangisinde benzetmenin dört unsuru da vardır?
A) Benim sâdık yârim kara topraktır
B) Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak
C) Değirmen misali döner başım
D) Ana sütü gibi temiz
E) Yollar köyleri saran eskimiş çerçeveler

7. I. Temel birimi, yargı bildiren yapılardır.
II. Dize, beyit, bent gibi nazım birimlerinden oluşur.
III. Ölçü, kafiye, redif gibi ahenk ögeleri kullanılır.
IV. Farklı nazım biçimleri kullanılır.
V. Sanatlı kullanımlara yer verilmez.
Numaralanmış yargılardan hangileri şiir için geçerlidir?
A) I, II ve III.

B) I, II ve IV.
C) I, III ve IV.

D) II, III ve IV.

E) II, III ve V.

8. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır
Bu beyitteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih

B) Teşbih

C) Mübalağa

D) Kapalı istiare

E) Tenasüp

9. Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti
Bülbül güle gül bülbüle yâr olmadı gitti
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü tekrarı

B) Ünsüz tekrarı

C) Teşhis
D) Mecazımürsel

E) Kinaye

10. Küçük, monoton, ürkek vuruşlar
Kafeslerde, camlarda titreşerek
Zaman zaman şarkı söyler, ağıt yakar
Kafeslerde, camlarda titreşerek
Küçük, monoton, ürkek vuruşlar
Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde yoktur?
A) Teşhis

B) Aliterasyon

C) Teşbih

D) Tekrir

E) Kapalı istiare

11. İlahî her neyi gülzâr ettinse anı ittim.

İlahî elime her ne sundunsa anı tattım.

İlahî gönlüm oduna ne yaktınsa o tüter.

İlahî vücudum bahçesine ne diktinse o biter.

Bu metinde şair, ahengi sağlamak için aşağıdaki edebî sanatların hangisinden yararlanmıştır?
A) Cinas

B) Seci

C) Ölçü

D) Teşbih

E) İntak

12. Aşağıdakilerden hangisinde imge yoktur?
A) Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
B) Olmayacak şey mi niye bakmayayım denizlere
En akıllı tarafımdır balıkla deniz tutmak
C) Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut saçlarımda çiy
D) Biliyorsun ben hangi şehirdeysem
Yalnızlığın başkenti orası
E) Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban

CEVAP ANAHTARI

1..D  2.A   3. C 4. E  5. E  6.C   7. D  8.  C  9. D  10.C   11.  B  12. A

Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta