9. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Tarama Testi- Nazım Şekilleri

13.10.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Kâbe olmasa kapun ay ile gün leyl ü nehâr
Eylemezlerdi tavâf ol güzeri döne döne
Bu dizelerin zihniyeti aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) İslam medeniyeti çevresinde oluşan zevk ve anlayış
B) Halk geleneğine uygun gelişen zevk ve anlayış
C) Modern dönemde oluşan zevk ve anlayış
D) Mitolojik dönemde oluşan zevk ve anlayış
E) İslam öncesi dönemde oluşan zevk ve anlayış

2. Divan Edebiyatı nazım şeklidir; aşk, güzellik ve doğa konularını işler; genellikle aruz ölçüsüyle yazılır. Beyit sayısı, 5-15 arasında değişir.

Bu parçada anlatılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaside B) Kıt’a C) Gazel D) Mesnevi E) Koşma

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gazel aşk, tabiat ve güzellik konularında yazılır.
B) Mesnevi hece ölçüsüyle ve beyitlerle yazılır.
C) Semai dörtlüklerle yazılan halk şiiri nazım biçimidir.
D) Mesnevi, hikâye anlatılan bir nazım biçimidir.
E) Kaside övgü amacıyla yazılan şiirlerdir.

4.  Gün çekildi pencerelerden;
Aynalar baştan başa tenha.
Ses gelmez oldu bahçelerden;
Gök kubbesi döndü siyaha.
Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çaresizlik

B) Yaşama sevinci

C) Özlem
D) Yalnızlık

E) Vefasızlık

5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Şarkı – Divan şiiri

B) Türkü – Divan şiiri

C) Rubai – Divan şiiri

D) İlahi – Halk şiiri

E) Varsağı – Halk şiiri
6. Divan Edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlere – – – – denir; – – – – bu türün en güzel örneklerinden biridir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) mesnevi – Leyla ile Mecnun

B) kaside – Beng ü Bade
C) şarkı – Sıhhat ü Maraz

D) şarkı – Aziz İstanbul
E) kaside – Su Kasidesi

7. Aşağıdakilerden hangisi koşmanın türlerinden biri değildir?
A) Güzelleme

B) Koçaklama

C) Taşlama

D) Semai

E) Ağıt

8. Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatı’na ait nazım türlerinden biridir?
A) Koşma

B) Mani

C) Mersiye

D) Varsağı

E) Semai

9. Aşağıdakilerin hangisinde farklı edebiyat dönemlerine ait, ölüm temalı nazım türleri birlikte verilmiştir?
A) Sagu-mesnevi-türkü

B) Sagu-kaside-koşma
C) Ağıt-kaside-semai

D) Sav-gazel-mani
E) Sagu-mersiye-ağıt

10. Ey melek-sîmâ ki senden özge hayrândur sana
Hak bilür insan demez her kim ki insandur sana
Vermeyen canın sana bulmaz hayât-ı câvidan
Zinde-i câvid ana derler ki kurbandur sana
Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?
A) Kaside

B) Gazel

C) Tahmis

D) Mesnevi

E) Şarkı

11. Aşağıdakilerden hangileri tema bakımından birbirine benzeyen nazım biçimleridir?
A) Mesnevi-varsağı-sagu

B) Kaside-koşma-sav
C) Gazel-semai-sagu

D) Gazel-koşma-koşuk
E) Kaside-sagu-koşuk

12. Aşağıda kaside ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kasidenin uyak düzeni mesnevi gibidir.
B) En tanınmış kaside şairi, Nefi’dir.
C) Kasidelerin nazım birimi beyittir.
D) Genellikle din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır.
E) Kaside çeşitli bölümlerden oluşur.

CEVAP ANAHTARI

1.A  2.C  3. C  4. D  5. B  6. E  7.  D  8. C   9. E  10. E 11. D  12. A

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.