2016-2017 12 Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Mevsim Yayınları sayfa 34

01.10.2016 tarihinde 12. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.Makale niçin yazılır? Bundan hareketle Resimsizlik ve Nesirsizlik metninin yazılış amacını açıklayınız.

Makaleler sanat, politika, bilim gibi herhangi bir konuda okurlara bilgi vermek, bir düşüncenin doğruluğunu veya yanlışlığını ispat etmek amacıyla yazılır.
Resimsizlik ve Nesirsizlik adlı metin okuyucuyu bizde resmin ve düz yazının gelişememesinin kültürümüze olumsuz etkilerinin olduğuna ikna etmek amacıyla yazılmıştır.

2.Aşağıdaki tabloyu uygun biçimde doldurarak Resimsizlik ve Nesirsizlik metnini yapı bakımından inceleyiniz.

Metni meydana getiren anlam birimleri: Metin on paragraftan oluşmaktadır.

Anlam birimlerinin birleşerek temel düşünceyi oluşturma biçimi: Anlam birimleri ana düşünce etrafında bu düşünceyi çeşitli yönlerden desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.

Metnin planı ile anlam birimleri arasındaki ilişki:
Giriş: Metnin ilk paragrafı giriş bölümünü oluşturur,
Gelişme: son paragrafa kadar olan sekiz paragraf ise gelişme bölümüdür. ,
Sonuç: son paragraf sonuç bölümüdür.

3. Yahya Kemal, düşüncesini ifade ederken metnin planını nasıl kurmuştur? Parçayı giriş, gelişme, sonuç bölümlerine ayırarak her bir bölümde nelerin anlatıldığını aşağıya yazınız.

Giriş ( 1. Paragraf ): “Kültürümüzdeki nesir ve resim eksikliği giderilebilseydi kültürümüz çok daha gelişmiş bir seviyede olurdu.” temel tezi ortaya atılmıştır.
Gelişme ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. Paragraflar) : Temel tezin önce resim, sonra nesir kısmı örneklerle açıklanmaya çalışılmış.
Sonuç ( 10. Paragraf ) : Edebiyatımızda var olan olay ve şahısların ancak birkaç eserde yaşatılabileceği vurgulanmıştır.

4.Metinde ele alınan ana fikri belirleyiniz ve ana fikir ile metnin yazıldığı dönemin sosyal gerçekliği arasındaki ilişkiyi inceleyiniz. Aynı konunun güncelliğini koruyup korumadığı hakkındaki düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

“Resim ve nesir eksikliğimiz geçmişimizi iyi tanıyamamıza ve kültürümüzün daha fazla gelişememesine neden olmuştur.”
Bu ana fikir edebiyatımıza yeni türlerin girdiği, Batılı anlamda düz yazı ve resimle yeni tanışmaya başladığımız bir dönem içinde gelişmiştir. Şu an bu konu güncel bir konu değilse de yine de bu tür eksikliklerin günümüzde de var olduğu bir gerçektir.

5.Yahya Kemal’in ifade ettiği eksiklik günümüzde başka iletişim araçlarıyla gideriliyor mu? Bu problemi yazı dışında hangi iletişim araçlarıyla dile getirmek mümkündür?

Yahya Kemal’in ifade ettiği eksiklik günümüzde görsel unsurların ağırlık kazandığı basın-yayın araçları ile internet gibi bilişsel iletişim araçları ile gideriliyor.
Bu problemi görsel ve işitsel ve sanatsal iletişim araçları ile dile getirmek mümkün. Örneğin: resim, dans, bale, internet, ınstigram, sanpcaht, twitter, facebook gibi iletişim unsurları yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta