2016-2017 12. Sınıf Dil ve Anlatım  Kitabı Cevapları  MHG Yayınları sayfa 16

03.10.2016 tarihinde 12. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 

  1. Etkinlik
  2. Göstermeye bağlı metinlerle seyirci, anlatmaya bağlı metinlerle okuyucu arasında ilişki vardır.

Sanat metinleri ile okuyucu veya seyirci arasında nasıl bir bağ olduğunu örnekler vererek açıklayınız.

Sanat metinlerinin değerini ortaya çıkaran okuyucu ve seyircidir. Sanat metni kendini göstermek için yazılır. Değeri bilinmeyen, okunmayan izlenmeyen bir sanat eserinin değerini anlamak mümkün değildir.

Bir tiyatro oyununu izleyen seyirci olmadıktan sonra   o oyunun bir değeri olmaz.

  1. Tarih ile sanat eseri arasında bir ilgi kurulabilir mi? Tarihin gerçekliği ile sanatın gerçekliği aynı

olabilir mi? Görüşlerinizi açıklayınız.

Tarih ile sanat eseri arasında bir ilgi kurulabilir. Her sanat eseri kendi yazıldığı dönemin izlerini taşır. O dönemim, kültürü, sosyal ve siyasi olayları sanat eserlerinde  işlenir.

Tarihin gerçekliği ile sanat eserinin gerçekliği aynı değildir. Tarih günlük hayatta yaşanmış bir olayı olduğu gibi yansıtır. Sanat eseri ise onu edebiyatın kurmacası içerisinde yoğurur, kendine göre süsler, değiştirir öyle anlatır.

  1. “Hürrem Sultan” adlı oyunun temasını söyleyiniz. Temanın kişi, zaman, olay ve mekân açısından

gerçeklikle ilişkisini belirleyip anlatmaya bağlı metinlerde temanın özelliklerini açıklayınız.

Tema: Hürrem Sultan’ın Ölüm korkusu. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde tema soyuttur. Ancak yer, zaman, kişiler, olay örgüsü ve anlatıcı ile spmutlaştırlır.

  1. Etkinlik
  2. İncelediğiniz “Sen – Ben Anlayışı ve Biz Bilinci” metni, “İstanbul’da Bir Zürafa” hikâyesi, “Bir Günün Sonunda Arzu” şiiri ve “Hürrem Sultan” tiyatro metninden yararlanarak sanat metinleri ile öğretici metinlerin özelliklerini ve bu metinler arasındaki farklılıkları belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız.
Öğretici MetinlerinÖzellikleri Sanat Metinlerin Özellikleri Öğretici Metinlerle Sanat

Metinlerinin Farklılıkları

Dil göndergesel işlevde kullanılır Dil sanatsal işlevde kullanılır. Dil göndergesel işlevde kullanılır

Dil sanatsal işlevde kullanılır.

Nesnel  anlatım ön plandadır Öznel anlatım ön plandadır. Nesnel  anlatım ön plandadır

Öznel anlatım ön plandadır.

Bilgi vermek amacıyla yazılırlar Estetik zevk ve heyecan vermek amacıyla yazılırlar Bilgi vermek amacıyla yazılırlar

Estetik zevk ve heyecan vermek amacıyla yazılırlar

Sözcükler gerçek anlamlarında kullanılır Sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamda kullanılır Sözcükler gerçek anlamlarında kullanılır

Sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamda kullanılır

İleti( mesaj) açıktan verilir. Tema sezdirme yoluyla verilir Tema açıktan verilir.

Tema sezdirme yoluyla verilir

 

  1. İncelediğiniz metinlerin belirlediğiniz göndergelerini ve bu metinlerde dilin hangi işlevinde kullanıldığını aşağıdaki tabloya yazınız.
Metin Gönderge Dilin İşlevi
Sen-Ben Anlayışı ve Biz Bilinci Sen ben anlayışı ve biz bilinci Göndergesel işlev
Bir Günün Sonunda Arzu Akşam ve hüzün Sanatsal işlev
İstanbul’da Bir Zürafa Küpeli Çavuş’un hikayesi ve zürafa Sanatsal işlev
Hürrem Sultan Ölüm korkusu Sanatsal işlev

 

  1. İncelediğiniz metinlerden yola çıkarak sanat metinlerinde göndergenin özelliklerini örneklerle açıklayınız. Göndergesi açıkça belli olan bir sanat eserini okumak ister miydiniz? Bunun nedenini belirleyiniz.

Sanat metinlerinde gönderge açıktan verilmez, sezdirme yoluyla verilir. Eğer sanat metninde gönderge açıktan verilmiş olsaydı o zaman sanat değeri kalmazdı. Göndergesi açıktan verilen bir sanat eserini okumazdık. Merak unsuru ortadan kalkar sürükleyiciliği bozulmuş olduğu için.

  1. Etkinlik

Okuduğunuz metinlerden hareketle dille gerçekleştirilen sanat etkinliklerini gruplandırarak tabloya yazınız.

       Dille Gerçekleştirilen Sanat    Etkinlikleri  
Anlatmaya Bağlı Metinler Coşku ve Heyecana   Bağlı Metinler  Göstermeye Bağlı     Metinler
Hikaye, roman, fabl, masal Şiir, manzume, tiyatro

 

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.