11 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Meb sayfa 14 Ölçme ve Değerlendirme soruları

03.10.2016 tarihinde 11. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 
1. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
Ø Kurmaca metinlerde ….…sanat.….. amaçlanır.
Ø Kelimeler …..kurmaca.… metinlerinde yazarın okuyucunun zihinde kurmak istediği
hayata göre seçilir.

2. Aşağıda verilen cümleleri doðru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
Ø Öğretici metinler sözü edilen konu hakkında bilgi vermeyi amaçlar. ( D )
Ø Kurmaca metinlerde dil duygusal ve çağrışımsal bir nitelik taşır. ( D )
Ø Sanat metinlerinde anlatılanlar olduğu gibi yaşanmıştır. ( Y )

3. Kuşlar arasında yarasa ne ise düþünceler arasında da kuşku da odur; ikisi de hep alaca karanlıkta uçarlar. Kuşkularımızı baskı altına almak, hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız çünkü kafamızı bulandırır, arkadaşlarımızı yitirmemize yol açar, işimizi alt üst eder, çığırından çıkarırlar.
Gönlümüzün değil, kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular. Kuşku, en yiğit yaratılışta bile kendini gösterir. Yalnız bu yaratılıştaki kişilere kuşkunun pek zararı dokunmaz çünkü böyleleri çoðunlukla enine boyuna düşünür, haklı bir neden bulmadıkça bir konuda kuşkuya kapılmazlar. Korkak yaradılışlarda ise kuþku çok kolay kök salar.
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türünden yararlanılmıştır?
A) Açıklayıcı
B) Öyküleyici
C) Tartışmacı
D) Betimleyici
E) Fantastik

4. Meşe biten toprakta hemen hemen hiç baþka aðaç gözükmez. Dağ taş, dere tepe sırf meşedir. Meşeler kalın, kısa gövdelidir. Dalları güdüktür. En uzun dalın uzunluıu bir metreyi geçmez. Toprakta, sağlam, toprağa bütün gücüyle yapışmış dururlar. Hiçbir güç onları oradan ayırmayacakmış gibi gelir.
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türünden yararlanılmıştır?
A) Açıklayıcı
B) Öyküleyici
C) Tartıþmacı
D) Betimleyici
E) Fantastik

5. Atalarımızın bizlere aktarmaya çalıştığı özelliklerden biri de hoşgörüleridir. Hoşgörü denilince de akla, yüzlerce yıl yurdumuzda yaşamış ulularımızdan Yunus Emre, Mevlânâ Celaleddini Rumi, Hacı Bektaş Veli ve Nasrettin Hoca gelir. Onların diğer alanda olduğu gibi hoşgörü konusundaki sözleri de bizler için yol gösterici olmaya devam ediyor. Yunus Emre “Kamu âlem birdir bize.” Mevlânâ “Ne olursan ol, gene gel.” Hacı Bektaş Veli “Yetmiş iki millete aynı can gözüyle bakmalı.” derken hoşgörünün önemini açıkça vurgulamıştır.
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Tanımlama
B) Karşılaþtırma
C) Örnekleme
D) Tanık gösterme
E) ilişki kurma

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.