9. Sınıf Edebiyat Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test

09.09.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Sanat eserinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğruluk

B) Eşitlik

C) Güzellik

D) Fayda

E) Adalet

2. Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir?
A) Bale

B) Tiyatro

C) Resim

D) Dans

E) Heykel

3. I. Bilimsel bilgi uzlaşımsaldır, sanatsal bilgi sezgisel ve bireyseldir.
II. Bilim, yeni bir şey ortaya koyar; sanat, var olanı açıklamaya çalışır.
III. Bilim, insanın maddi ihtiyaçları ile ilgilidir; sanat, insanın beğeni duygusuna hitap eder.
IV. Bilimde aranan özellik doğruluktur, sanatta aranan özellik ise öncelikle güzelliktir.
V. Bilim gerçekliği nesnel olarak açıklar, sanat öznel bakışlarla betimler.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.    B) II.    C) III.   D) IV.    E) V.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi edebî bir metin olabilir?
A) Vatan sevgisini anlatan bir metin
B) Televizyon montaj talimatının yer aldığı bir metin
C) İlaç reçetesinin yer aldığı bir metin
D) Yemek tarifinin yer aldığı bir metin
E) Sel olayını anlatan bir metin

5. Edebiyat, estetik zevk duygusunu aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla ortaya koyar?
A) Fırça

B) Jest

C) Dil

D) Boya

E) Nota

6. Tezkireler edebiyatın hangi bilimle ilişkisine aracılık yapar?
A) Coğrafya

B) Tarih

C) Felsefe

D) Mantık

E) Biyoloji

7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın konusu olamaz?

A) Türkiye’nin kaç bölgeye ayrıldığı

B) Çocukların hayalleri

C) Çanakkale Zaferi izlenimleri

D) Günlük olayların hissettirdikleri

E) Baba sevgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Güzellik temelli bir etkinlik olması
B) Benzerlerinden farklı yani özgün olması
C) Doğruluğu ve yararlılığı ilke edinmesi
D) Sanatçının kişiliğini yansıtması
E) Duyguları ön plana çıkarması

9. Müzik ile edebiyatın aynı sanat kategorisinde yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görsel sanat olması

B) İşitsel sanat olması
C) Dramatik sanat olması
D) Ritmik sanat olması

E) Plastik sanat olması

10. Duygular, düşünceler ve hayaller kelimelerle anlatılmak istenirse aşağıdaki sanat dallarından hangisine başvurulur?
A) Resim

B) Müzik

C) Mimarî

D) Bale

E) Edebiyat

11. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-psikoloji ilişkisini yansıtan bir durum değildir?
A) Edebî eserlerin duyguları işlemesi
B) Edebî eserlerin insanlar arası çatışmaları ele alması
C) Edebî eserlerin hayalleri ortaya koyması
D) Edebî eserlerin bir dönemin sosyal yapısını yansıtması
E) Edebî eserin insan sorunlarını işlemesi

12. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisini anlatan aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Edebiyat, ruh çözümlemesi yaparken sosyolojiden faydalanır.
B) Edebiyat, betimleme yaparken mimariden yararlanır.
C) Edebiyat, insan çevresini anlatırken sosyolojiden yararlanır.
D) Edebiyat, geçmiş yaşantıları anlatırken tarihten yararlanır.
E) Edebiyat, coğrafi olaylarla ilgili durumlarda coğrafyadan yararlanır.

CEVAP ANAHTARI

  1. C  2.B   3. B  4.A  5. C   6.B  7. A  8.C  9.B   10. E   11.D   12. A
Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta