Nazım Şekilleri ile İlgili Test

20.04.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

S1. Aşağıdakilerden hangisi beyit nazım birimi ile oluşturulan divan edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
A) Mesnevi
B) Kaside
C) Gazel
D) Kıt’a
E) Rubai

S.2 kasidede şairin kendini övdüğü bölüme……………………denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Methiye
B) Fahriye
C) Tegazzül
D) Dua
E) Taç beyit

S.3. Aşk, tabiat, doğa konularında yazılan İslamiyet öncesi nazım şekillerindendir.
7’li hece ölçüsü ile söylenir.
Nazım birimi dörtlüktür.
Yukarıda özellikleri verilen nazım şeklinin adı endir?
A: Koşma

B: Koşuk

C. Sagu

D. Gazel

E.Güzelleme

4. ve 5. Soruları aşağıdaki şiire göre cevaplayınız.
Her yalana kanmışım
Her söze inanmışım
Ben artık sevgiden de
Bıkmışım, usanmışım

S:4 Yukarıdaki şiir ile ilgi aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nazım birimi dörtlüktür
B) 7’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) “–anmışım” tunç kafiyedir
D) “an” tam kafiyedir
E) “-mışım” rediftir.

S:5. Yukarıdaki şiir ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mani tipi kafiyelenmiştir
B) Ayrılık teması işlenmiştir
C) Kıt’a nazım şekli ile oluşturulmuştur
D) İslamiyet önce koşuk örneğidir.
E) Aşık edebiyatı semai örneğidir

S.6 “Bir olayın anlatıldığı şiir türüdür.Divan edebiyatında mesneviler bu türün en güzel örnekleridir.”
Yukarıda tanımı verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dramatik

B) Pastoral

C) Lirik
D) Satirik

E) Didaktik

S.7.
Bu sesler dokunuyor en ağrıyan yerime,
Bir eski çıban gibi işliyor içerime.
(Ayak Sesleri/Necip Fazıl Kısakürek)
Yukarıdaki şiirle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Tam teşbih kullanılmıştır.
B) “sesler” benzeyen olan unsurdur
C) “eski çıban” kendisine benzetilen unsurdur
D) “gibi” benzetme edatıdır
E) “dokunuyor” benzetme yönüdür.

S.8. İki beyitten oluşan divan edebiyatı nazım şeklidir.
Her iki beytin son dizesi birbiri ile kafiyelidir.
Her konuda yazılabilir. Konu sınırlaması yoktur.
Yukarıda özellikleri verilen divane edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesnevi
B) Gazel
C) Kıt’a
D) Müstezat
E) Kaside

S.9.
Ben çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker
Bulanık bulanık akar
Dağların seliyim şimdi
Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nazım birimi dörtlüktür
B) 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır
C) “-ar/-er” rediftir.
D) “-k” lar yarım kafiyedir.
E) Mani tipi kafiye düzeni kullanılmıştır.

S.10. Yuğ adı verilen ölüm törenlerinde ölen kişilerin iyilikleri ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.
Kafiye düzeni aaab, cccb,dddb ….şeklindedir.
Nazım birimi dörtlüktür.
Yukarıda özellikleri verilen İslamiyet öncesi nazım şekli hangisidir?
A. Sagu

B. Sav

C. Koşuk

D. Koşma

E: Destan

S.11. Aşağıdakilerden hangisi, “ağıt” ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?
A) Sav

B) Koşuk

C) Sagu

D) Destan

E) Mersiye

S.12. Aşağıdakilerden hangisinde Aşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A) Koşma – türkü – murabba
B) Ninni – bilmece – gazel
C) Tercihi bent – masal–mani
D)Koşma – semai – varsağı
E) E) Devriye – nefes – koşma

S.13. Güğüm bir gün testiye,
“Yola çıkalım” dedi.
Testi “Korkarım” dedi.
Evde kalmak istedi.
Bu dizelerde “güğüm”e insan özellikleri verilerek konuşturma yoluyla yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis

B) Tezat

C). Leff ü Neşr

D) İntak

E. Seci

S.14. Zaman mı tükendi neden durdu saatler
Evvel bahar yaz ayları gelende
Akar boz bulanık neden dereler
Yukarıdaki dizelerde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecahül-i Arif

B) Teşhis

C)Tariz

D) Tevriye

E) Kinaye

S.15. Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir şiir türünü örneklendirir?
A) Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir.
B) Bir elife dili dönmeyen hödük
Şehristana gelir ezan beğenmez.
C) Kesilir kelleler boşalır kanlar
Yeğin olur leşler meydan içinde
D) D) Yiğitler çağrışır yaman gün olur.
Allah Allah derler yüksek ün olur
E) Şahlar şahı divan aşar
Divan gümbür gümbürlenir.

S.16. Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ”’ …………………..denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere ” de…………………… denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Hicviye-güzelleme

B) Güzelleme-koçaklama
C)Taşlama – şarkı

D) Taşlama-güzelleme
E)Taşlama-gazel

S.17. Tarikat şeyhlerinin tarikata yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği şiirlere ………………….” denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline………………………… ” denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) ilahi-varsağı

B) varsağı-nutuk
C)nutuk-varsağı

D) nutuk-ilahi
E)nutuk-nefes

 

CEVAP ANAHTARI

  1. E  2. B   3. B   4. C  5. A   6. A  7. E  8. C  9. E  10. A  11. C   12. D   13. A  14. A    15 .B   16. D  17. C
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.