Milli Edebiyat Dönemi İle İlgili Test

18.04.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri “Beş Hececiler” grubunda yer alır?

A) Orhan Veli Kanık – Ahmet Kutsi Tecer
B) Yusuf Ziya Ortaç– Enis Behiç Koryürek
C) Ahmet Muhip Dıranas – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Melih Cevdet Anday –Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Enis Behiç Koryürek – Cemal Süreya

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.
B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
C) Hikaye ve romanlarda İstanbul dışına çıkılır.
D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.
E) Şiirde romantizmin, romanda natüralizmin etkisinde kalmışlardır.

3. Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve
I                              II
Ali Canip’in çıkardıkları “Yeni Mecmua” dergisi ile
III                                                   IV
başlar. Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin birleştirilmesini, dilde sadeliği, Türk tarihine ve milli
V
kaynaklara yönelmeyi amaçlar.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I    B) II    C) III     D) IV      E) V

4. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler topluluğunun özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirlerinde Anadolu gerçeklerini işlediler.
B) Hece ölçüsü ile yazma kararı almışlardır.
C) Ulusal coşkuyla birlikte romantizme yönelmişlerdir.
D) “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kaldılar.
E) Halk edebiyatı nazım biçimlerini de kullandılar.

5. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Ömer Seyfettin
C) Refik Halit Karay
D) Cenap Şahabettin
E) Halide Edip Adıvar

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Gökalp’e aittir?
A) Türkçülüğün Esasları
B) Türk Edebiyatı Tarihi
C) Aziz İstanbul
D) Gulyabani
E) Sodom Gomore

7. Beş Hececiler’in en tanınmış şairlerinden biridir. İlk şiirlerinde Yahya Kemal’in etkileri görülür; bu yüzden ilk şiirleri aruzla yazmıştır. Ancak gerçek ününü heceyle yazdığı şiirlerle kazandı. Şiirlerinde genellikle Memleket, aşk ve düşünce temalarını işledi. Han Duvarları, Gönülden Gönül’e Çoban Çeşmesi eserlerinden sadece birkaçıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Enis Behiç Koryürek
E) Orhon Seyfi Orhon

8. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Üç Tarz-ı Siyaset
B) Vurun Kahpeye
C) Yaban
D) Çalıkuşu
E) Sinekli bakkal

9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.
B) Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre tasvirleri gerçekçidir.
C) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.
D) Vezinsiz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır.
E) Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

10. Milli Edebiyat’ın önde gelen kişilerindendir. 1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp topluma mal etti. Edebiyatımızın gelişmesi için halka, milli kültür kaynaklarına gidilmesi ve konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesini savundu. Asıl eğitimini felsefe alanında yaptı.“Türkçülüğün Esasları” , “Altın Işık” en tanınmış eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Ali Canip Yöntem
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Mehmet Emin Yurdakul

11. Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk şairi”, “milli şair” diye anılmıştır. “Türk Sazı,” “Ey Türk Uyan,” “Tan Sesleri” tanınmış eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp

12. … Milli Edebiyat dönemi yazarlarındandır. Güzel, akıcı, yalın bir dili ,her yaştan insanın rahatlıkla okuyabileceği bir üslubu vardır. Hikayelerini gözlemci bir anlayışla anlatmıştır. Önceleri Servet-i Fünun dergisinde sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalışır. Öykü, tiyatro , anı, fıkra ve mizahi yazı tarzında eserler vermiştir. “Memleket Hikayeleri” ve “Gurbet Hikayeleri” yazarın tanınmasını sağlamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Refik Halit Karay
C) Falih Rıfkı Atay
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Mehmet Emin Yurdakul

13. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından biridir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Orhan Veli Kanık
C) Namık Kemal
D) Cenap Şahabettin
E) Nazım Hikmet

14. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Dil, halkın konuştuğu yalın bir dildir.
B) İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.
C) Şiirde aruz ölçüsü kullanılmalıdır.
D) Tarihi kaynaklara yönelinmiştir.
E) Halk edebiyatı geleneği temel alınmalıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir?
A) Genç Kalemler
B) Türk Derneği
C) İçtihat
D) Türk Ocağı
E) Yedi Meşale

16. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?
A) Sodom ve Gomore – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar
C) İstanbul’un İçyüzü – Refik Halit Karay
D) Yeşil Gece – Ömer Seyfettin
E) Dudaktan Kalbe – Reşat Nuri Güntekin

17. Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini anlatmaktadır?
A) Yaban
B) Akşam Güneşi
C) Gönül Hanım
D) İntibah
E) Aşk-ı Memnu

18. Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeder. İngilizler, İstanbul’u işgal edince emir eri Mehmet Ali’nin Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü, Ahmet Celal’e bir düşman gözüyle bakmaktadır.Birinci İnönü Savaşının kazanılması köylüler için hiçbir şey ifade etmemektedir. Ahmet Celal, köylülerin bu bilinçsizliği karşısında kendini sorgular ve yıllarca ilgisiz bırakılan bu köylüleri suçlamaktan, eleştirmekten vazgeçer; çünkü anlamıştır ki asıl suçlu köylüler değil onunla ilgilenmeyen Türk aydınıdır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu paragrafta bahsedilen roman ve bu romanın yazarı bir arada verilmiştir?
A) Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar
B) Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
C) Fatih Harbiye – Peyami Safa
D) Memleket Hikayeleri – Refik Halit Karay
E) Yaban– Yakup Kadri Karaosmanoğlu

CEVAP ANAHTARI
1.B 2.E 3.D 4.D 5.D 6.A 7.C 8.A 9.D 10.B
11. C 12. B 13. A 14. C 15. E 16. D 17. A

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.