Milli Edebiyat Dönemi ile İlgili Test 4

22.04.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

I.”Sanat şahsi ve muhteremdir” düşüncesini slogan olarak kullanmışlar, sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir.

II. Şiirde bireyselliğe önem vermişlerdir.

III.  Sembolizm , parnasizm ve empresyonizm akımlarından etkilenmişlerdir.

IV.  Şiir dışında diğer alanlarda pek etkili olamamışlardır.

S.1. Yukarıda özellikleri verilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat I. Dönem Edebiyatı

B) Tanzimat II. Dönem Edebiyatı

C) Servet-İ Funun Edebiyatı

D)  Fecr-i Ati Edebiyatı

E) Milli Edebiyat dönemi

S. 2.

I. Şiirlerinde halk şiirine özgü söyleyiş ile modern şiire özgü söyleyişten birlikte yararlanmışlardır.
II. Millî edebiyat şiirlerinin temaları eski; ses, söyleyiş ve dili yenidir.
III. Millî edebiyat şairleri ses ve söyleyişte olduğu gibi imgelerde de yalınlığı tercih etmişlerdir.

IV. Tarihi konulara ilgi duymuşlar Türk tarihine yönelmişlerdir.

V. Ziya Gökalp Osmanlı dönemi Türk tarihine önem vermiştir.

Milli Edebiyat ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.     B)  II.    C) III.   D). IV     E)  V.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin YURDAKUL’un eserlerinden biri değildir?
A) Türkçe Şiirler
B) Türk Sazı
C) Türkçülüğün Esasları
D) Ey Türk Uyan
E) Ordunun Destanı

4. Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.
Yukarıdaki dizelerde Ziya Gökalp Millî edebiyatçıların savunduğu görüşlerden hangisini ortaya koymuştur?
A) Arapça ve Farsça sözcükler Türçede söylendiği gibi yazılmalıdır.
B) Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.
C) Arapça ve Farsça tamlamalar dilimizden atılmalıdır.
D) Dilde İstanbul ağzı esas alınmalıdır.
E) Dil sade olmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin YURDAKUL ve Ziya Gökalp’ın ortak özelliklerinden
biridir?
A) Fecr–i Âtî Topluluğu’na dahil olmaları
B) Genç Kalemler hareketinin başında bulunmaları
C) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
D) Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişiliklerinden güçlü olması
E) Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları

6. 1909’da Fecr–i Âtî Topluluğu’na katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temasını işlediği, sembolizm akımının anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi.
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
B) Cenap Şehabettin
C) Yahya Kemal BEYATLI
D) Ahmet Haşim
E) Süleyman Nazif

7. Çağdaş Batı şiiri ile eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirerek aruz ölçüsünü yaşayan Türkçeye
uygulamış, geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Hece-aruz tartışmalarının en güçlü
dönemlerinde, hece ölçüsünü küçümseyip şiir için ölçünün esas değil, sadece bir amaç olduğuna inanarak biri dışındaki bütün şiirlerini aruz ile yazmıştır.
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Şinasi HİSAR
B) Muallim Naci
C) Yahya Kemal BEYATLI
D) Ahmet Haşim
E) Mehmet Âkif ERSOY

8. Aşağıdaki yazar ve eser adlarını eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Falih Rıfkı Atay – Zoraki Diplomat
B) Türk Sazı: Mehmet Emin Yurdakul
C) Göl Saatleri: Ahmet Haşim
D) Kendi Gök Kubbemiz: Yahya Kemal BEYATLI

E)  Malta Mektupları: Ziya Gökalp

9. Türk şiirinde millî, dinî, ahlaki bir çığır açmıştır. İleri sürdüğü düşüncelere uyarak yaşayan gerçek
bir karakter adamıdır. Toplumcu bir sanat anlayışına bağlıdır. Sömürgeci Avrupa’ya ve mazlum milletleri ezmek için kullanılan “medeniyet”e ise çok sert hücumlar yaptığı görülmektedir. Şiirleri, Safahat adlı yedi bölümlük bir kitapta toplanmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl KISAKÜREK
B) Mehmet Âkif ERSOY
C) Yahya Kemal BEYATLI
D) Ahmet Hamdi TANPINAR
E) Arif Nihat ASYA

S.10. Manzume ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)  Manzumelerde anlatım olaya dayanır.
B) Manzumelerde öğreticilik ön plandadır.
C) Manzumelerde ölçü ve uyak kullanmak zorunlu değildir.
D) Edebiyatımızdaki en güzel manzumeleri yazan şairlerden biri de Mehmet Âkif’tir. ( D )

E) Tevfik Fikret Servet-i Fünun döneminde manzum hikayeleri ile ünlüdür.

s.11. Aşağıdakilerden hangisi  milli edebiyat dönemini hazırlayan fikri akımlardan biri değildir?

A)  Batıcılık

B) İslamcılık

C)  Türkçülük

D) Osmanlıcılık

E) Mahallileşme Akımı

CEVAP ANHTARI

  1. D  2. E  3.  C  4. D  5. E  6. D  7. D  8.  A   9.  B 10. E  11.  E

 

Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta