Milli Edebiyat Dönemi ile İlgili Test 2

20.04.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 

 

Milli Edebiyat -test soruları
1. – Şiirde hece ölçüsü ve halk şiiri nazım biçimleri kullanılmalıdır.
– Şiir, roman ve hikayede Anadolu ve yaşamı esas alınmalıdır.
– Dil sadeleşerek, yabancı kelimelerden kurtarılmalıdır.
– Türkçe karşılığı olan Arapça, Farsça kelimeler kullanılmamalıdır.
Yukarıda verilen özellikler hangi edebi döneme aittir?
A) I. Tanzimat
B) II. Tanzimat
C) Servet-i Fünûn
D) Cumhuriyet
E) Milli Edebiyat

2. Fecr-i Âti topluluğundan Genç Kalemler dergisine geçti. Aruzu bırakarak heceyle şiirler yazdı. Şairliğinden çok, edebiyat tarihi ve edebiyat araştırmalarıyla tanındı. “Geçtiğim Yol” ve “Türk Edebiyatı Antolojisi” adlı iki önemli eseri ön plandadır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ömer seyfettin
E) Falih Rıfkı Atay

3. Diyarbakır doğumludur. Türkçülük akımını sisteme bağlayan yazardır. Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergilerde yazdı. İslâm öncesi Türk tarihiyle ilgilendi. Emile Durkheim’den etkilenerek sosyoloji çalışmaları yaptı.
Paragrafta anlatılan Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Ahmet Haşim
D) Ahmet Rasim
E) Ali Canip Yöntem

4. Şiir yayınlamaya Servet-i Fünûn döneminde başlayan milliyetçi, halkçı … bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullandı; konularını toplum dertlerinden, sosyal–epik hayat sahnelerinden aldı. Uyarıcı–öğretici şiirler yazdı. Türk şairi, milli şair diye anılır. “Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri” en bilinen kitaplarıdır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Akif ersoy
D) Ziya Gökalp
E) Falih Rıfkı Atay

5. 1911 yılında Selanik’te … dergisi yayımlandı. Bu derginin kurucu ve yazarlarından …, Türk edebiyatının millileştirilmesi görüşünü ortaya attı ve dergisinin ilk sayısında … başlığıyla imzasız bir yazı yayımladı. Bu gelişmeler genel olarak Ulusal Edebiyat’ın başlangıcı olarak kabul edilir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türk Yurdu – Mehmet Emin – Milli Edebiyat
B) Genç Kalemler – Ömer Seyfettin – Yeni Lisan
C) Milli Mecmua – Ziya Gökalp – Yeni Lisan
D) Türk Yurdu – Ömer Seyfettin – Milli Edebiyat
E) Genç Kalemler – Mehmet Emin – Halka Doğru

6. Dünya edebiyatında “Maupassant tarzı” ve “Çehov tarzı” olarak bilinen hikaye anlayışlarının edebiyatımızdaki ilk temsilcileri olarak; … ile … sayılmıştır.
Bu parçanın sonunda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin, Orhan Kemal
B) S. Faik Abasıyanık, Haldun taner
C) M. Şevket Esendal, S. Faik Abasıyanık
D) R. Halit Karay, Haldun Taner
E) Ömer Seyfettin, M. Şevket Esendal

7. Hikayemizde kahraman bir Türk’ün İran Şahı’na elçi olarak gitmesi ve orada oturması için altına bir minderin verilmeyişi karşısında milyonlar değerindeki kaftanını yere sererek İran Şahına karşı gösterdiği yiğitlik, cesaret vatanına karşı başını vermeye razı olarak gösterdiği fedakarlık anlatılır.
Ömer Seyfettin’e ait yukarıda açıklaması verilen hikaye aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pembe İncili Kaftan
B) Eski Kahramanlar
C) Topuz
D) Başını Vermeyen Şehit
E) Asilzadeler

8. Ziya Gökalp için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçülük akımının öncüsüdür.
B) Milli Edebiyat’a (özellikle) düşünceleriyle katkıda bulunmuştur.
C) Toplumsal kurumlarımızın tümünün Batı’ya göre düzenlenmesi ve kültür yoluyla ulusal birliğin sağlanması görüşündedir.
D) Mistisizme kayan duygulu karakter yapısının yanı sıra devrimci, mücadeleci bir sanat yanı vardır.
E) Düzyazının yanında, nazmı da kullanarak didaktik şiirler, manzum masal ve destanlar kaleme almıştır.

9. Milli Edebiyat ile Fecr-i Âti’nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eserlerde toplum sorunlarına duyarlılık gösterilmesi
B) Sanatçıların aynı ekolden gelmeleri
C) Sembolizm akımından etkilenmeleri
D) Şiirlerinin daha çok bireysel temaları içermesi
E) Batı edebiyatını yakından takip etmeleri

10. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz.
F. Nafiz’e ait bu dörtlükte Milli Edebiyat döneminin özellikle hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Batı sanatına yeni bir yaklaşım sergileme
B) Dilde sadeleşme hareketinin önemi
C) Şiirde hece ölçüsü kullanımının yaygınlaştırılması
D) Edebi ürünlerde Anadolu’nun ele alınması gerektiği
E) Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanmanın gerekliliği

11. Yazarın en başarılı romanı, önce İngilizce yazıp Türkçeye çevirdiği …’dır. Realist özellikler gösteren eserde Rabia adlı kadın kahraman görülür. Mahallede Karagöz oynatan ve Kız Tevfik denen birinin kızı olan Rabia eser sonunda, kendisine aşık olup Müslüman olan İtalyan Pregrini ile evlenir.
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Turan
B) Nur Baba
C) Sinekli Bakkal
D) Kalp Ağrısı
E) Yaban

12. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat’ın temsilcilerinden biri değildir?
A) Emin Bülend Serdaroğlu
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ali Canip Yöntem
E) Ömer Seyfettin

 

CEVAP ANAHTARI
1.E    2. A     3. B      4. A   5. B     6. E   7.A   8. C    9. E   10. C    11. C     12. A

 

 

Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta