Fecr-i Ati Edebiyatı Test

22.04.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Aşk ve doğa ile ilgili temalar işlenmiştir.
B) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C) Nazım şekli olarak serbest müstezat tercih edilmiştir.
D) Şiir dili konuşma diline yaklaştırılmıştır.
E) Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler getirilmiştir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî şairlerinden biridir?
A) Cenap Şehabettin
B) Abdulhak Hamit Tarhan
C) Recai-zâde Mahmut Ekrem
D) Namık Kemal
E) Tahsin Nahit
3. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî Topluluğu’nun uzun ömürlü olmayışının nedenleri arasında
değildir?
A) Güçlü eserler verilememesi
B) Servet–i Fünûncuların etkisinden kurtulunamaması
C) Güçlü bir millî edebiyat akımı başlaması
D) Verilen eserlerin bireyselliğin dar kalıplarını aşamaması
E) Siyasi otoritenin topluluk üyeleri arasında güvensizlik yaratması

4. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî Topluluğu üyelerinden biridir?
A) Halit Ziya UŞAKLIGİL
B) Mehmet Rauf
C) Recai-zâde Mahmut Ekrem
D) Ahmet Şuayp
E) Hüseyin Cahit YALÇIN

5. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in edebî kişiliğiyle ilgili değildir?
A) Nazmı nesre yaklaştırmıştır.
B) Ağır ve zor anlaşılır bir dil kullanmıştır.
C) Şiirlerinde parnasizmin etkisi görülür.
D) Şiirlerinde toplumsal konulara yer vermemiştir.
E) Çocuklar için yazdığı şiirlerde hece ölçüsü kullanmıştır.

6. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Halit Ziya UŞAKLIGİL – Eylül
B) Cenap Şehabettin – Tiryaki Sözleri
C) Mehmet Rauf – Aşk-ı Memnu
D) Hüseyin Cahit YALÇIN – Gençlik ve Edebiyat Hatıraları
E) Tevfik Fikret – Siyah İnciler
7. Edebiyat dönemlerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Divan edebiyatı – Fecr–i Âtî Dönemi – Tanzimat Dönemi edebiyatı – Servet–i Fünûn edebiyatı
B) Divan edebiyatı – Tanzimat edebiyatı – Servet–i Fünûn edebiyatı – Fecr–i Âtî edebiyatı
C) Tanzimat edebiyatı – Divan edebiyatı – Servet–i Fünûn edebiyatı – Fecr–i Âtî edebiyatı
D) Divan edebiyatı – Servet–i Fünûn edebiyatı – Tanzimat edebiyatı – Fecr–i Âtî edebiyatı
E) Tanzimat edebiyatı – Servet–i Fünûn edebiyatı – Divan edebiyatı – Fecr–i Âtî edebiyatı

8. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî Topluluğu’nun yayımladığı bildiride yer almaz?
A) Yerli edebiyat eserlerinin Batı dillerine çevrilmesi
B) Edebiyat yoluyla siyasi ortamın etkilenmesi
C) Bir kütüphane kurulması
D) Batı’da yayımlanan edebî eserlerin Türkçeye çevrilmesi
E) Konferans türü etkinliklerle halkın zevkinin yükseltilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî edebiyatının özellikleri arasında değildir?
A) “Sanat, güzellik yaratmak için yapılır.” anlayışı benimsenmiştir.
B) Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C) Bu edebiyat kendinden sonra gelenleri etkileyen köklü bir geleneğe dönüşmüştür.
D) Roman ve hikâye türü eserlerde realizm ve natüralizmin etkisi görülür.
E) Şiirde parnasizm, sembolizm ve empresyonizm akımlarından etkilenilmiştir.

10. Ahmet Haşim’in edebî yönü ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?
A) Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir.
B) Düşünsel ağırlığı olan şiirler yazmıştır.
C) Şiirlerinde ahengi ön planda tutmuştur.
D) Şiirlerinde ağır, düz yazılarında ise yalın bir dil kullanmıştır.
E) Fecr–i Âtî Topluluğu’nun sanat anlayışına sonuna dek bağlı kalmıştır.

11. “(I) 1860-1885 yılları arasında Fransa’da sanatçıların etkisi altında kaldıkları parnasizm, sadece
roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizme tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet–i Fünûn şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şahabettin olmuştur.”
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I     B) II      C) III    D) IV     E) V

12. Aşağıdakilerden hangisi Servet–i Fünûn Döneminin özelliklerinden biri değildir?
A) Batı edebiyatlarından alınan nazım şekillerinin kullanılması
B) Şiirlerin hece ölçüsüyle yazılması
C) “Sanat, sanat içindir.” anlayışının benimsenmesi
D) Batı edebiyatlarındaki romanlarla yarışabilecek ilk roman örneklerinin verilmesi
E) Dilin son derece ağır olması

13. Aşağıdaki şairlerden hangisi Servet–i Fünûn topluluğuna dâhil değildir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Muallim Naci
D) Hüseyin Siret
E) Faik Ali

 

CEVAPA NAHTARI

  1. D  2. E  3. E  4. D    5.D  6. B  7.B   8. B  9. C  10. B  11.  A  12. B  13. C
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.