Murabba Nazım Şekli Hakkında Bilgi

21.03.2016 tarihinde 10. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

  • Murabba dörtleme demektir. Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan murabba dört dizeden oluşan bentlerden meydana gelir.
  • Nazım birimi: Dörtlüktür.
  • Birim sayısı: 4-8 dörtlük arasında değişir.
  • Konu: Her konuda yazılabilir. Konu sınırlaması yoktur. Ancak dini ve didaktik konular ile övgü, yergi, manzum mektup, mersiye vs. türlerde murabba nazım şekli daha çok kullanılmıştır.
  • Ölçü: Aruz ölçüsü ile yazılır.
  • Şair son dörtlükte mahlasını söyler.
  • Kafiye düzeni: aaaa, bbba,ccca,ddda,  ya da    aaaA bbbA cccA dddA …not:  ( Büyük harfler  aynen tekrar edilen yani nakarat olarak yazılan mısraları gösterir.)
  • Edebiyatımızda murabbaları ile ünlü şairlerimiz arasında Aşki, Muhabbi, Hayreti, Taşlıcalı Yahya Bey, Fuzuli sayılabilir.

 

Murabba örnekleri:

Perişan halin oldum sormadın hal-i perişanım

Gamından derde düştüm kılmadın tedbir-i dermanım

Ne dersin rüzgarım böyle mi geçsin güzel hanım

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

 

Esir-i dam-ı aşkın olalı senden vefa görmem

 

 

Seni her kanda görsem ehl-i derde aşina görmem

Vefa vü aşinalık resmini senden reva görmem

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

 

Değer her dem vefasız çerh yayından bana bin ok

Kime şerh eyleyem kim mihnet ü enduh u derdim çok

Sana kaldı mürüvvet senden özge hiç kimsem yok

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

 

Gözümden dembedem bağrım ezip yaşım gibi gitme

Seni terk eylemezem çün ben beni sen dahi terk eyleme

İgen hem zalim olma ben gibi mazlumu incitme

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

 

Katı gönlün neden bu zulm ile bidade ragıbtır

Güzeller sen tegi olmaz cefa senden vaciptir

Senin tek nazenine nazenin işler münasiptir

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

 

Nazar kılmazsan ehl-i derd gözden akıdan seyle

Yamanlıktır işin uşşak ile yahşı mıdır böyle

Gel Allah’ı seversen bendene cevr eyleme lutf eyle

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

 

Fuzuli şive-i ihsanın ister bir gedayındır

Dirildikçe seg-i kuyun ölende hak-i payındır

Gerek öldür gerek ko hükm hükmün ray rayındır

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

 

Fuzuli

 

 

Geçti cânânın firâkı cânıma

Tîr-i cevri gibi girdi kanıma

Nâleden bir kimse gelmez yanıma

Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma

Bahr-i aşkına olal’dan âşinâ

Yad oluptur cümle-i âlem bana

Yalınız kaldım garîb ü mübtelâ

Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma

Yaktı yandırdı beni nâr-ı firâk

İşidenlerden ırak olsun ırak

Hey ne müşkil derd olur bu iştiyâk

Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma

Derd-i mendine şefâat eylesin

Hâtırım sorsun inâyet eylesin

Bî-vefâlıktan ferâgat eylesin

Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma

Âşık olal’dan ana leyl ü nehâr

Aşkım artar eksilir sabr u karâr

Olmasın Yahyâ gibi mahzûn u zâr

Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma        (YAHYA BEY)

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.