İskender Pala’nın Mihmandar Adlı Romanının Tahlili

18.12.2015 tarihinde ROMAN TAHLİLLERİ kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 

Kitabın Yazarı:   İskender Pala

Yayınevi:             Kapı Yayınları

Kitap Türü:         Yerli Romanlar, Tarihi

Yayınlandığı Yıl: 2014

Sayfa Sayısı:       400

Kitabın olay örgüsü:

 • Tübba Duru Mekke’de rahatsızlanınca Yesrib’e göçmesi
 • Tübba Duru’nun Yesrib’de bir ev yaptırması
 • Vezir Samuel’e bir tablet üzerine yazılmış bir mektup bırakması ve daha sonra gelecek Hz. Muahmmed’e vermesini söylemesi
 • Samuel’in on ikinci göbekten torunu Zeyd’in bu evde doğması
 • Zeyd’in büyüyüp evlenmesi ve Halid adında bir oğlu olması
 • Halid’in de Eyyüp adında bir oğlu olması
 • Muhammed’in Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali ile Yesrib’e zorluklar içinde hicret etmesi.
 • Yesrib’ e gelince nerede kalacağını devesi kusvaya bırakması.
 • Kusva’nın Ebu Eyyub’un evinin önünde durması
 • Ebu eyyub’un Hz. Muhammed’e Dübba Duru’nun mektubunu vermesi
 • Muhammed’in yedi ay bu evde kalması
 • Muaviye’nin İstanbul’u almak için ordu hazırlaması
 • Eba Eyyub’un 80 yaşında bu orduya katılması
 • İstanbul’un kuşatılması ve Eba Eyyub’un rahatsızlanması
 • Eba Eyyub’un İstanbul surlarına yakın gömülmek istediğini söylemesi
 • Abdullah bin Zübeyr’in sulh görüşmeleri yapması
 • Eba Eyyub’un vefat etmesi ve surlara yakın bir yere gömülmesi
 • İstanbul’un fethi ve Eba Eyyub’un kabrinin bulunması

 Konusu: Hz. Peygamber’in mihmandarı olan Eba Eyyub el Ensarinin hayatı

Teması: Tarih ve din aşkı

Şahıs Kadrosu:

Eyyub el Ensari: Hz. Muhammed’in mihmandarıdır. Dinine son derece bağlı bir tiptir. Allah ve Resul sevgisi ile doludur. Seksen yaşında olmasına rağmen İstanbul’u fethetmek için yola çıkan orduya katılır. Gözü pek, cesur biridir. Olayın ana kahramanıdır.

Tubba Duru: Mekkden Yesrib’e göçüp orada bir ev yaptıran kişi. Hz. Muhammed’e tablet şeklinde bir mektup bırakır. Bilgili biridir.

Hz. Muhammed: Son peygamber. Mekke’den Yesrib’e hicret edince Hz. Eba eyyub’un evine misafir olur.

Hz. Ali: Hz. Muhammed’in Amcası oğlu ve Damadı. Cesur, yürekli biri.

Fatma: Eba Eyyub’un eşi.

Kusva: Hz. Muahmmed’in devesi. Eba Eyyub’un evinin önünde durarak Hz. Muhammed’in nerede kalacağını işarete der.

Akşemseddin: Eba eyyub’un mezarını bulan kişi. Al saçlı, nur yüzlü. Fatih’in hocası

Hz. Muaviye: İstanbul’u fethetmek için ordu hazırlayan İslam halifesi.

Semul: Eba Eyyub’un dedesi

Yezid: Hz. Muaviye’nin oğlu.

Şehzade Mehmet: Fatih Sultan Mehmet. İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı

Diğer kişiler: Hamed, Genna, Oxy, Gümüş. 

Mekan:

Mekke: Hz. Muhammed’in hicret etmeden önce yaşadığı kutsal şehir.

Medine(Yesrib): Hz. Muhammed’in hicret ettikten sonra yaşadığı şehir. Eba Eyyub’un evinin bulunduğu yer.

İstanbul ( kostantiniyye): Eba Eyyub’un içinde bulunduğu ordunun kuşattığı Bizans şehri. Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilir.

Zaman:

Roman Tübba Duru’nun Mekke’de rahatsızlanınca Yesrib’e göçmesiyle başlar. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederek Eba Eyyub’un kabrinin bulunmasıyla son bulur.

Romanda yer yer geriye dönüşler yapılır. Yani kronolojik bir sıralama yoktur. Romanda zaman kavramı gece, gündüz, mevsim, yıl ifadeleri şeklinde geçmektedir.

Anlatıcı bakış açısı:

Kitapta hem gözlemci, hem kahraman hem de ilahi bakış açısı anlatıcı kullanılmıştır.

Kitapta hem Hz. Ebu Bekir’in hem Hz.  Eba Eyyub’un  dilinden anlatılan bölümler var.

Genel olarak ise ilahi bakış açısı anlatıcı kullanılmıştır diyebiliriz.

Dil ve üslup özellikleri:

Oldukça yalın bir dil kullanılan roman yalın olduğu kadar akıcıdır da. Romanın ortalarına doğru yer yer mecaz anlamlı cümlelere de rastlanmaktadır.

Türü:

Tarihi roman

Kullanılan anlatım türleri:

Romanda öyküleyici ve betimleyici anlatımın yanında  öğretici anlatım ve  açıklayıcı anlatım da kullanılmıştır. Özellikle tarihi bilgiler içeren bölümlerde açıklayıcı ve öğretici anlatım tercih edilmiştir. Bu anlatım yapılırken gereksiz söz tekrarlarından kaçınılmış, sade bir anlatım tercih edilmiştir.

Romanın yazıldığı dönemle ilişkisi: roman gerçek hayattan alınmış bir romandır. Edebiyatın kurmacası içinde şekillendirilmiş olsa da uzun bir zaman dilimini kapsayan bu romana  gerçekçi bir roman diyebiliriz. Romanda geçen bütün şahıslar tarihi kişiliği olan kahramanlardır.

Yazar hakkında bilgi:

Yaşamı

İlkokul’u Uşak Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda bitirdi.Liseyi Kütahya Lisesi’nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okumaya hak kazandı. Aynı okulda yaptığı lisans tez çalışması Câmiu’n-Nezâir’dir. Doktora çalışmasını ise “Aşkî, Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divânı” başlığı altında yine İstanbul Üniversitesi’nde yaptı. Divan edebiyatı dalında 1983 yılında doktor, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi’nde doçent, 1998 yılında da Kültür Üniversitesi’nde profesör oldu.[1] Divan edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken yazarın çeşitli ansiklopedi ve dergilerde edebiyat araştırmacısı sıfatıyla yayımladığı bilimsel ve edebi makalelerinin yanında ortaokul ve liseler için yazdığı ders kitapları da bulunmaktadır. Ayrıca, Osmanlı deniz tarihiyle ilgili araştırmalarda bulunmuş ve bir kısmını kitaplaştırmıştır.[2]

Okuma hayatına Peyami Safa’nın eserleri ile başladığını belirten yazar, ilk okuduğu kitapların 9. Hariciye Koğuşu ve Yalnızız olduğunu söylüyor. Ömer Seyfeddin, Refik Hâlid, Reşat Ekrem okunduktan sonra, Osmanlı tarihi ve edebiyatla tanışması Erzurum ve İstanbul’daki üniversite yıllarına denk gelmiş.

Bir ara Hilmi Yavuz ile TRT’de Şairane adlı programı sunan yazar, TRT 2’de Divançe adlı programı hazırladı. Şu anda Zaman gazetesinde Kültür-Sanat sayfasında köşe yazıları yayınlanmaktadır.

Düzenli olarak Altunizade ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezlerinde Divan Şiiri Saati adı ile etkinlikleri olup sık sık okur günleri de düzenlemektedir.Halen İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

Eserleri:

Müstesna Güzeller

Şairlerin Dilinden

Aşina Güzeller

Ah Mine’l-Aşk

Efsane Güzeller

Kudemanın Kırk Atlısı

Kırklar Meclisi

Şiirler Şairler Meclisler

Şi’r-i Kadim

…Ve Gazel Yeniden

Perişan Gazeller

Peri-şan Güzeller

İki Dirhem Bir Çekirdek

İki Darbe Arasında

Ayine

Gözgü

Tavan Arası

Kahve Molası

Güldeste

Gül Şiirleri

Hayriyye

Hilye-i Saadet

Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk (2004)

Kadılar Kitabı

Kırk Güzeller Çeşmesi

Kitab-ı Aşk (2005)

Kırk Ambar

Mir’at

Leyla ile Mecnun

Dört Güzeller

Katre-i Matem

Mevlid

Şah ve Sultan (2010)

Kurtların Efendisi

Od (Bir yunus romanı) (2011)

Efsane Bir Barbaros Romanı (2013)

Mihmandar (Bir Eyüp Sultan Romanı)

 

 

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.