Kemalettin Kamu’nun Bingöl Çobanları Adlı Şiirinin tahlili

05.04.2015 tarihinde ŞİİR TAHLİLLERİ kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

indir (2)

BİNGÖL ÇOBANLARI

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,

Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum.

Bekçileri gibiyiz, ebenced buraların,

Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların

Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,

Her gün aynı pınardan, doldurup testimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla.

Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski, yeni,

Kuzular bize söyler yılların geçtiğini,

Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;

Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek

Dolaştırıp dururuz aynı daüssılayı,

Her adım uyandırır acı bir hatırayı.

Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda,

Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam,

Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda,

“Suna”mın başka köye gelin gittiği akşam,

Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla,

Çoban hicranlarını basar bağrına yayla,

– Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al

Diye hıçkırır kaval:

Bir çoban parçasısın olmasan bile koyun,

Daima eğeceksin başkalarına boyun;

Hülyana karışmasın ne şehir, ne de çarşı,

Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı,

Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an,

Mademki kara bahtın adını koydu çoban!

Nasıl yaşadığından, ne içip yediğinden,

Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden

Anlattı, uzun uzun.

Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun

Nadir duyabildiği taze bir heyecanla,

Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla

Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına,

Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına

Kemalettin Kamu

 

A-) ŞİİRİN BİÇİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

1-)Dörtlük beyit hangi birimlerden oluşuyor belirtilmesi

–Şiir bentler halinde  yazılmıştır.

2-)Kaç dörtlük veya kay beyitten oluştuğunun belirtilmesi

–Şiir 17beyitten oluşmuştur.

3-)Şiirin ölçüsünün belirtilmesi

–Şiir de iki ayrı hece ölçüsü kullanılmıştır. 7’li ve 14’lü hece ölçüsü kullanılmıştır. kısa mısralar yedişer heceden oluşmaktadır.

  1. Nazım Birimi:

Nazım birimi beyittir.  17 beyit var.

  1. 5. Kafiye Örgüsü.

Aa.bb.cc.d.ee.ff gg,…..şeklindedir.

6.Kafiye ve redifleri:

– çocuğu-   y-  y.k          um, redif

– so              y-   y.k         um.   redif

– bur-         a-    y.k       -ların,  redif

– kay-           a     y.k      -ların   redif

– b-                    iz-     t.k     – i  redif

– testim            – iz      t.k     -i redif

– çıngıraklarımızla.

– eski, ye          -ni,   t.k

– geçtiği            -ni,    t.k

– yüks                -ek;   t.k

– köp                  -ek     t.k

– daüssıl              -a     y.k          -yı, redif

– hatır                  -a      y.k          -yı.   reedif

– beni b               -ur    t.k      – da, redif

– bab                    am,   t.k

– kuzuyu k            -ur         – da, redif

– akş                     am,    t.k

– bir                      ayla, tunç.k

– bağrına             yayla    tunç k

–  eline                 al        t.k

– kav                     -al:     t.k

– bile k                  -oyun  z.k

– b                         -oyun    z.k

– ne de ç               -arşı   z.k

– güneşe k             -arşı  z.k

– kervanları            an,  t.k

– koydu çob           -an  t.k

– y                            -e                -diğinden,  redif     -e   yarım k

– d                            -e                -diğinden    redif

–                                uzun    Tunç k

– ruhum                   – uzun     tunç k

– heyec                    -an     t.k               -la, redif

– çob                         -an     t.k             -la

– dum                        -an     t.k              -larına,

– çob                          -an     t.k                -larına

 

B-)ŞİİRİN İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

1-)Anlamı bilinmeyen kelime ve deyimlerin açıklanması

Ebenced :eskiden beri , nesilden nesile

Daüsıla :yurt özlemi

Hicran :bir yerden veya bir kişiden ayrı kalmak

2-)Şiirde geçen söz sanatlarının bulunması

–bekçileri gibiyiz: benzetme

Vahşi kayaların: kişileştirme

Kuzular söyler: kişileştirme

Kuru bir yaprak gibi: benzetme

Gönlümü yayla yaptım. Benzetme

Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek: Benzetme

 3-)Şiirin ana duygusunun belirtilmesi

–Vatan sevgisi, aşk , gurbet , doğa sevgisi

4-)Şiirin dil ve anlatım özelliklerinin açıklanması

–Şiiri yalın ve açık bir anlatımla oluşturulmuştur. Şairin üslubu oldukça sadedir. Serbest ölçüyle yazılmıştır. Kelimelerin çoğu gerçek anlamlarında kullanılmıştır.

5-)Şiirin yazıldığı dönemi yansıtıp yansıtmadığı

–Şiir milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren döneme aittir. Şiirde milli edebiyatın özelliklerine rastlanmamıştır. Yazıldığı dönemin tersine pastoral bir şiirdir.

6-)Hangi şiir geleneğine göre oluşturulduğu

–Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren

7-)şiir geleneğinin özellikleri

–Hece vezni kullanılmıştır.

Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.

Milli konulara yer verilmiştir.

Türk diline büyük önem verilmiştir.

8-)Şiir hakkında düşünceler

–Şiir akıcı bir şekilde yazılmıştır. İnsana yaşanmışlıkları hatırlatıyor. Kesinlikle etkileyici bir şiir.

 

C-)ŞAİRİN HAYATI , EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESRELERİ HAKKINDA BİLGİLER

KEMALETTİN KAMU

1901 yılında Bayburt’ta doğdu. Babası, Kılıçoğlu Osman Nuri Efendi’dir. Çocukluğu babasının memur olarak bulunduğu Erzurum dolaylarında geçti.

1910’da dışardan sınava girerek orta birinci sınıfta öğrenim görme hakkı elde etti. Erzurum’da başladığı ortaokulu, babasının mal müdürü olarak bulunduğu Refahiye’de bitirdi. Refahiye’de iken Erzurum’un işgal edildiği haberini alan babasının kalp sektesinden ölmesi üzerine aile, Refahiye’den ayrılmak zorunda kaldı. Annesiyle önce Sivas’a sonra Kayseri’ye göç etti. Bir süre Bursa’da matematik öğretmeni olan ağabeyi Hüsnü Bey’in yanında bulundu, ardından İstanbul’a giderek öğrenimine devam etti. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’nda okuyan Kemalettin Kamu’nun, bu yıllarda yazdığı şiirleri Süleyman Nazif’in gazetesinde yayımlandı. İstanbul’un işgali üzerine ünlü “Gurbet” şiirini kaleme aldı ve işgal altındaki şehri terk edip Ankara’ya gitti. İzmir’in işgali üzerineyse “Türk’ün İlahisi” adlı şiirini yazan şairin Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı şiirler okul kitaplarına girdi, yurt genelinde tanınan ve sevilen bir şair oldu. Kimi şiirleri bestelenip şarkı veya marş oldu. İstiklâl Marşı seçimine de katıldı.

Kemalettin Kamu, Ankara’da Matbuat Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Kısa süre sonra başyazar oldu ve ajansın 11 kişilik kurucular heyeti içinde yer aldı.

25 yaşında aşık olduğu genç kız ile evlenme hazırlığında iken bir anlaşmazlık sonucu evlilikten vazgeçti ve ömrü boyunca yalnız yaşadı[3] . “İntizar” adlı ünlü şiirini hayal kırıklığı ile sonuçlanan bu ilişkisi üzerine yazdı.

1933 yılında Anadolu Ajansı temsilcisi olarak gittiği Paris’te Siyasal Bilimler alanında eğitim gördü. Soyadı Kanunu çıkınca “bir ülkede yaşayanların tamamı” anlamına gelen Kamu’yu seçti. 1938 yılında öğrenimini tamamlayıp Paris’ten dönünce önce İstanbul’a, sonra Ankara’ya gitti. Şiirlerinin yanı sıra ekonomi ile ilgili çalışmalar da yaptı.

1939’da Rize milletvekili olarak meclise girdi. 6. 7. dönemlerde Rize, 8. dönemde Erzurum milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Bir yandan da Türk Dil Kurumu’nda “terim kolu başkanlığı” yaptı.

Bir süre sonra annesini kaybedince tüm sevgisini yeğenlerine verdi. Ankara’da ani bir kalp krizi ile hayatını kaybetti. Ankara Cebeci Mezarlığı’na defnedildi.

ŞİİRLERİ

Kemalettin Kamu’nun ilk şiiri “Şam”, Bursa Mecmuası’nda çıkmıştı. Ününü kazandıran ikinci şiiri “Türk’ün İlahisi” Büyük Mecmua’da yayımlandı Kurtuluş Savaşı yıllarında “Dergâh” dergisinde yazdığı şiirlerle ün kazandı. “Varlık “ve “Oluş” dergilerinde de şiirlerini yayımladı.

Başlangıçta aruz ölçüsü ile yazan Kamu daha sonra hece ölçüsüyle ve sade bir dille Millî Edebiyat akımına bağlı yurt sevgisi, gurbet, aşk konularını işleyen şiirler yazmıştı. Şiirleri ölümünden sonra Rifat Necdet Evrimer tarafından “Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri” (1949) adlı kitapta toplandı.

 

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.